Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Human-Etisk Forbund er ein livssynsorganisasjon med over 90 000 medlemer. I vårt fylke er vi ca. 965 medlemer fordelt på fire lokallag. Fylkeslaget har som oppgåve å vere bindeledd mellom HEF sine sentrale organ og lokallaga, og vi skal koordinere og samordne forbundet sine oppgåver i vårt fylke.

Mesteparten av vår aktivitet er knytta til seremoniarbeid, men vi fokuserer også på å fremme kunnskapen om humanisme som livssyn.

Sogn og Fjordane

Fylkeskontoret for Sogn og Fjordane er samlokalisert med fylkeskontora for Hordaland og Rogaland og blir betente av dei tilsette i Region Vest med kontorplassar i Bergen og Stavanger. Lurar du på noko, ta gjerne kontakt!

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane består av:

Leiar: Magni H. Flyum 

Nestleiar: Gry Tokvam 

Økonomiansvarleg: Atle Gandrudbakken 

Styremedlem: Kristin Burø 

Styremedlem: Marit V. Kaasen

Styremedlem: Hans Christian Knudsen 

Varamedlem: Bjarne M. Berge

Varamedlem: Lene Heggen 

Følg oss på  Facebook!

Kontakt

Fylkeskontor 488 98 300 Send epost

Neste arrangementer i

Fylkesside for Sogn og Fjordane