Hopp til hovedinnhold

Borgerlig vigsel og Humanistisk vielse – hva er forskjellen?

Hvordan skiller kommunal vielse seg fra Human-Etisk Forbunds tilbud?
Nyheter Vigsel

Etter at ny ekteskapslov trådte i kraft fra 1. januar 2018 har kommunene overtatt vigselsretten fra «notarius publicus», altså tingretten og dommerne. Nå er det ordfører og varaordfører, og eventuelt andre kommunalt ansatte eller folkevalgte som blir utpekt av kommunestyret, som har vigselsrett. Kommunene står selv for opplæringen av vigslerne, og tilbyr borgerlig vigsel.

Human-Etisk Forbund har hatt vigselsrett siden 2004, og har stått for over 10.000 vielser (eller bryllup) siden den gang. Vi kurser og sertifiserer våre egne vigslere, og har frivillige vigslere tilgjengelig over hele landet. Vi tilbyr Humanistisk vigsel.

Her er en oversikt over noen sentrale forskjeller mellom borgerlig og Humanistisk vigsel. Det borgerlige vigselstilbudet er lagt opp noe forskjellig fra sted til sted, så det vi beskriver her gjelder ikke nødvendigvis i din kommune.

Tidspunkt og sted

Borgerlig vielse:


Kommunene velger selv hvilket sted og på hvilke tidspunkter de tilbyr vigsel. I hovedsak tilbyr kommunene vigsel i et rom i rådhuset, som regel på utvalgte hverdager innenfor ordinær åpningstid. Noen kommuner tilbyr også vigsel på lørdager.

Humanistisk vielse:


Med Humanistisk vigsel kan du i hovedsak bestemme sted, dato og klokkeslett helt selv. Det vanligste er å ha seremoni på lørdag, men søndag eller en hverdag er også mulig. HEFs fylkeskontor i ditt fylke finner en ledig vigsler.

Humanistisk vigsel kan foregå både innendørs og utendørs. Du kan gifte deg for eksempel på fjellet, ved sjøen eller på privat eiendom, så lenge seremonistedet er egnet for en verdig og høytidelig seremoni. (Vi har imidlertid ikke mulighet til å holde vielser i rådhus, og har ikke vielser i kirker.)

Bronwen og Edward valgte å gifte seg humanistisk i norsk natur. Foto: Christin Eide / christineide.com

Bronwen og Edward valgte å gifte seg humanistisk i norsk natur.
(Foto: Christin Eide / christineide.com)

Forberedelse

Borgerlig vigsel:

En kommunal vielse inkluderer som regel ingen forberedelser i samarbeid med kommunen. Dere må søke om prøvingsattest og bestille tid for vielsen.

Humanistisk vigsel:


Dersom dere bestiller en Humanistisk vigsel vil vigsleren ta kontakt med dere og avtale et hjemmebesøk. I det første møtet blir vigsleren og dere kjent med hverandre, og vigsleren avklarer hva som må gjøres før vielsen (inkludert kontraktsinngåelse, prøvingsattest, planlegging av seremonien med kulturelle innslag, forventninger til seremonien etc.).

I andre møte stiller vigsleren dere spørsmål for å kunne skrive en personlig tale til seremonien. Dere forteller om deres historie, hvorfor dere vil gifte dere, forventninger til hverandre, tanker om framtiden og mer. (Flere par opplever denne samtalen som overraskende god, da de i mange tilfeller aldri har satt ord på disse tankene før.)

I det tredje møtet har dere en gjennomgang av seremonien, helst på selve seremonistedet og med så mange som mulig av de involverte i seremonien til stede.

(Møtene kan arte seg litt forskjellig, avhengig av hvor langt unna vigsleren bor, hvor nærme seremonistedet ligger, etc.)

Seremonien

Borgerlig vielse:


Kommunene har som hovedregel satt av 15 minutter til seremonien, som består av ekteskapsinngåelse med det borgerlige vigselsformularet, og eventuelt et kulturelt innslag.

Humanistisk vielse:


En humanistisk bryllupsseremoni varer vanligvis i 25-35 minutter. Det vanlige oppsettet er:

  • Inngang med musikk
  • 1-3 kulturelle innslag
  • Vigslerens personlig rettede tale til paret
  • Ekteskapsinngåelse med Human-Etisk Forbunds vigselsformular
  • Utgang med musikk

Tone og Alexander hadde humanistisk bryllupsseremoni i hagen. (Foto: Ellen Metveit)

Tone og Alexander hadde humanistisk bryllupsseremoni i hagen. (Foto: Ellen Metveit)

Grunnlag og verdier

Borgerlig vigsel:


En borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni, og er først og fremst en rettslig handling.

Humanistisk vigsel:


Humanistisk vigsel er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral. Seremonien bygger på verdiene kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt.

Pris

Borgerlig vigsel:


Kommunale vielser er i utgangspunktet kostnadsfrie, så fremt de holdes på avsatt sted og innenfor avsatt tidsrom. Dette varierer noe fra kommune til kommune. Noen kommuner tar betalt for vielser på lørdag, og noen tar betalt dersom ingen av partene har bostedsadresse i kommunen.

Humanistisk vigsel:


Humanistisk vigsel koster 4800 kroner, og minst en av dere må være medlem i Human-Etisk Forbund. Gebyret dekker møter med vigsleren for å planlegge seremonien, befaring på seremonistedet (kan utgå hvis det er langt til seremonistedet), gjennomgang av seremonien i forkant av bryllupsdagen og gjennomføring av selve seremonien. (Ved lang reisevei for vigsleren kan det forekomme ekstra utgifter som må dekkes av brudeparet, dette avtales i så fall på forhånd.)

 

Humanistisk vigsel – mer informasjon og bestilling

↵ Tilbake til Agder regionlag

Humanistisk navnefest er en flott måte for familie og venner å ønske et barn velkommen til verden.

Foreldrene tar barnet med for at familie og venner skal få hilse på barnet og for at barnets navn skal bli "offentlig" kjent. I tillegg til en tale inneholder seremonien kulturinnslag som musikk, sang og diktlesning.

Tilbudet om Humanistisk navnefest er åpent for alle som ønsker en seremoni på et humanistisk grunnlag.

Klar for å bestille Humanistisk vigsel?

icon

1. En av dere må være medlem

For å bestille en dato for vigselsseremoni må en av dere være medlem av Human-Etisk Forbund og ha betalt kontingent.

Hvis ingen av dere er medlem, er det mulig å melde seg inn her:

icon

2. Dato for vigselsseremoni

For å kunne tildele dere en vigsler trenger vi vite når og hvor dere ønsker å gjennomføre seremonien.

Send inn forespørselen så tidlig som mulig, helst minst tre måneder før ønsket seremonidato. På grunn av den spesielle og uforutsigbare tiden vi er i nå, strekker vi oss langt i å formidle og tilby vigsel på kort varsel.

icon

3. Møte med vigsler

Vigsleren dere får tildelt kontakter dere for å avtale første møte.

Det er viktig at vigsleren blir kjent med dere, slik at seremonien blir personlig og at talen handler om dere. 

I tillegg skal vigsleren motta prøvingsattesten. (Se under)

Bestill prøvingsattest hos Skatteetaten.

Uten prøvingsattest får dere ikke giftet dere. Besøk Skatteetaten her for å bestille en attest.

Attesten må ikke være eldre enn 4 måneder ved vigselen. Ifølge Skatteetaten tar det minst 2-3 uker å få attesten. Bestill attesten mellom 4 og 2 måneder før vigselsdato. For utenlandske brudepar kan det ta lengre tid, så vi anbefaler dere å bestille prøvingsattest tidlig.