Hopp til hovedinnhold

Humanistisk vigselHumanistisk vigsel er en vakker og stemningsfull seremoni som feirer og bekrefter at to mennesker har valgt hverandre.

Humanistisk vigsel - nærbilde par

 
Kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt
Utgangspunktet er paret selv og de humanistiske verdiene de ønsker å bygge sitt samliv på - kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt.

Seremonien er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral.
 

Humanistisk vigsel - likekjønnet brudepar

Tilrettelagt for dere
Seremonien består vanligvis av musikk, dikt og sang, i tillegg til vigslerens tale til paret. Innholdet vil variere, etter parets ønsker. Felles for alle seremoniene er høydepunktet: selve ekteskapsinngåelsen.

Seremonien tilrettelegges for hvert enkelt par. Paret og vigsleren møtes for å planlegge seremonien, og ha samtaler som gir innspill til vigslerens tale.
 

Humanistisk vigsel - par på stranden

Seremoni der dere ønsker
Vigselen kan foregå både innendørs og utendørs. Seremonistedet må være egnet for en verdig og høytidelig seremoni.

Human-Etisk Forbund har vigselsrett over hele Norge, noe som betyr at paret i stor grad kan bestemme hvor seremonien skal foregå.

Klar for å bestille Humanistisk vigsel?

icon

1. En av dere må være medlem

For å bestille en dato for vigselsseremoni må en av dere være medlem av Human-Etisk Forbund og ha betalt kontingent.

Hvis ingen av dere er medlem, er det mulig å melde seg inn her:

icon

2. Dato for vigselsseremoni

For å kunne tildele dere en vigsler trenger vi vite når og hvor dere ønsker å gjennomføre seremonien.

Send inn forespørselen så tidlig som mulig, helst minst tre måneder før ønsket seremonidato. På grunn av den spesielle og uforutsigbare tiden vi er i nå, strekker vi oss langt i å formidle og tilby vigsel på kort varsel.

icon

3. Møte med vigsler

Vigsleren dere får tildelt kontakter dere for å avtale første møte.

Det er viktig at vigsleren blir kjent med dere, slik at seremonien blir personlig og at talen handler om dere. 

I tillegg skal vigsleren motta prøvingsattesten. (Se under)

Bestill prøvingsattest hos Skatteetaten.

Uten prøvingsattest får dere ikke giftet dere. Besøk Skatteetaten her for å bestille en attest.

Attesten må ikke være eldre enn 4 måneder ved vigselen. Ifølge Skatteetaten tar det minst 2-3 uker å få attesten. Bestill attesten mellom 4 og 2 måneder før vigselsdato. For utenlandske brudepar kan det ta lengre tid, så vi anbefaler dere å bestille prøvingsattest tidlig.

Video fra Humanistisk vigsel på Sigstad gård på Biri, laget av Holte Film. (Teksting er tilgjengelig.)
Se flere videoer om vigsel

Spørsmål og svar om Humanistisk vigsel

Kan vi gjennomføre vigselen ute?

Ja

Vigselen kan foregå både innendørs og utendørs. I alle tilfeller skal lokalet/seremonistedet være en egnet ramme for en verdig og høytidelig seremoni. Det er viktig å huske på at ved vigsler utendørs, skal det av værhensyn, være et fullgodt, innendørs alternativ .

Kan likekjønnede par ha en Humanistisk vigsel?

Ja

Selvsagt! Ønsket om å formalisere et samliv er verken avhengig av kjønn eller seksuell legning. Det er kjærligheten mellom to mennesker som er sentralt!

Kan vigselen foregå i utlandet?

Nei

Human-Etisk Forbunds vigselsrett gjelder bare innenfor landets grenser og vi har kun seremonier i Norge.

Hva koster en Humanistisk vigsel?

4800 kr

Humanistisk vigsel koster 4800 kr. Gebyret dekker møter med vigsleren for å planlegge seremonien, befaring på seremonistedet (kan utgå hvis det er langt til seremonistedet), gjennomgang av seremonien i forkant av bryllupsdagen og gjennomføring av selve seremonien.

Ved lang reisevei til seremonistedet kan det forekomme at paret må dekke vigslers reiseutgifter og eventuell overnatting. Dette vil bli avtalt med paret før tildeling av vigsler. 

Tilbyr Human-Etisk Forbund seremonier for å fornye ekteskapsløfter?

Nei

Seremonitilbudet gjelder bare for reelle vigsler, å lage seremonier for såkalt fornyelse av ekteskapsløfter er ikke innenfor vårt tilbud.

Kan vi lage et skriftlig program for seremonien til gjestene våre?

Ja

Brudeparet skal lage et skriftlig program for seremonien. Svært mange av gjestene har kanskje aldri vært til stede ved en Humanistisk vigsel, og et program kan være god informasjon for å vite hva som skal skje og kan dermed sørge for en rolig stemning hos gjestene. Programmets innhold godkjennes av vigsler. 

Kan vi har religiøse innslag i vår seremoni?

Nei

Seremonien skal avspeile humanistiske verdier som kjærlighet, likeverd, og gjensidig respekt. Humanistisk vigsel er på den måten ingen livssynsnøytral seremoni. Innslagene i seremonien skal understreke de humanistiske verdiene, og ikke referere til andre livssyn.

Det betyr at salmer, eller andre religiøse innslag, ikke har en plass i Humanistisk vigsel. Seremonien kan heller ikke holdes i en kirke eller annen religiøs bygning.