Hopp til hovedinnhold

En seremoni som ivaretar barnaHumanistisk navnefest er en varm og vakker velkomst til verden. Vi markerer at et barn er født, har fått et navn og blir en del av samfunnet vårt.

Av: Tale Pleym - seremonisjef i Human-Etisk ForbundTale-Pleym_sirkel_sept2018.jpg

For oss i Human-Etisk Forbund er det viktig å ivareta folks behov for å markere betydningsfulle overganger i livet. Å bli foreldre er noe av det største man kan oppleve. Som en humanistisk livssynsorganisasjon er det en glede for oss å tilby seremonier med humanistisk innhold. Vår navnefest er en seremoni med musikk, tale og fellesskap. Foreldre, familie og gjester får anledning til å feire barnet og reflektere over betydningen av barnets inntog i deres liv.

 «It takes a village»

Tradisjonelt sett har markeringer knyttet til barnefødsel vært til for å ønske barnet velkommen til samfunnet og vise barnet frem for «landsbyen». Det er også tanken bak Humanistisk navnefest. Når foreldre høytidelig reiser seg med barnet i armene og står foran gjestene for å motta navnetavlen, ønskes barnet velkommen til samfunnet av gjestene som er tilstede.

Seremoni som ivaretar barna

Selv om det er viktig for oss at seremonien oppleves som høytidelig, legger vi vekt på å skape en varm og inkluderende atmosfære. Navnefesten skal feire og markere barnet, dermed bærer også innholdet i seremonien preg av det. En invitert hovedtaler snakker nok mest til de voksne, mens musikken får barnas oppmerksomhet.

Jeg blir rørt av å se hvordan de større barna, enten storesøsken eller gjester, reagerer på den levende musikken.Når pianoet, fiolinen eller koret setter i gang, sperrer barna øynene opp, de smiler og ler og lever seg inn i musikken. Og hvis det spilles en rolig sang, sovner alle navnebarna på første rad.

Barndommen har egenverdi

I Humanistisk navnefest velger vi innhold som utrykker at barnet har egenverdi. Barndommen er ikke et venterom på veien til å hele tiden bli eldre og større. Barndommen er betydningsfull og viktig i seg selv. Derfor velger vi å bruke seremonien til å markere det vakre og fantastiske det er at barnet er født, har fått et navn og er en del av samfunnet vårt.