Hopp til hovedinnhold

Humanistisk navnefestEn av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden. Humanistisk navnefest er en feiring av at et barn er født og har fått sitt eget navn. Seremonien er en vakker og glad feiring på et humanistisk grunnlag.

Humanistisk navnefest er en flott måte for familie og venner å ønske et barn velkommen til verden. Foreldrene tar barnet med for at familie og venner skal få hilse på barnet og for at barnets navn skal bli "offentlig" kjent. I tillegg til en tale inneholder seremonien kulturinnslag som musikk og diktlesning. Under seremonien får barnet overrakt en navnetavle.

Seremonien varer i underkant av en time og foregår i et egnet lokale i nærmiljøet. Ofte vil seremonien finne sted i rådhus, kulturhus eller samfunnshus. Seremonien er for flere barn om gangen.

Tilbudet om Humanistisk navnefest er åpent for alle som ønsker en seremoni på et humanistisk grunnlag.

 

...

Vanlige spørsmål om navnefest

Hva er vanlig alder på barna?

4-12 måneder

Alderen på navnebarna varierer fra et par måneder til et par år, men de fleste er 4-12 måneder.

Må vi være medlemmer i Human-Etisk Forbund for å delta?

Nei

Humanistisk navnefest er åpent for alle, men medlemmer får rabatt.

Når arrangeres det navnefest der jeg bor?

Navnefest blir arrangert lokalt til ulike tider av året.

Vi oppdaterer fortløpende dato og sted for navnefestseremonier over hele landet. For å finne dato og sted for navnefest der du bor, kan du trykke på lenken øverst på denne siden. Kontakt ditt fylkeskontor for mer informasjon hvis du planlegger navnefest langt frem i tid.

Hvor mye koster det å delta på Humanistisk navnefest?

Prisen varierer fra fylke til fylke.

Prisen varierer fra fylke til fylke, ta kontakt med fylkeskontoret ditt. Medlemmers barn får rabatt på Humanistisk navnefest. Det gis 25 % søskenrabatt til medlemmer som har mer enn ett navnebarn på samme seremoni.

Kan man ha faddere?

Nei

Nei, det er ingen fadderfunksjon i Humanistisk navnefest. Faddere brukes i dåp og er en kristen forpliktelse. Hvis foreldre ønsker noe liknende, kan man ordne dette privat ved å spørre om noen kan være en nær kontakt av barnet i oppveksten. Eventuelle private faddere har ingen rolle i seremonien. 

Kan vi bruke dåpskjole?

Ja

Det er ingen krav til antrekk hos navnebarna. Det vanlige er at både barn, foreldre og gjester pynter seg i bunad/kjole/drakt/dress eller lignende. Dåpskjole kan benyttes. Noen familier har en dåpskjole som har gått på omgang i slekten i lang tid, og det er forståelig at bruk av dåpskjolen betyr mye for familien. Tradisjonelt har dåpskjolen tilknytning til den kristne tro og dåp.

Kan vi kjøpe en navnetavle til vår private markering?

Nei

Navnetavlen er kun for de som deltar i seremonien i regi av Human-Etisk Forbund. Den kan derfor ikke kjøpes til privat bruk. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er navnefest nødvendig for den formelle navnsettingen?

Nei

Sykehuset (hvor barnet ble født) sender fødselsmelding til skattekontoret. Skattekontoret sender så ut brev til foreldrene med opplysninger om tildelt fødselsnummer (11 siffer) og navnevalgskjema. Eventuelle nummer barnet får tildelt på sykehuset er kun til bruk i sykehusets systemer.

Senest når barnet fyller seks måneder, skal foreldrene – eller den som har foreldreansvaret – gi melding til Folkeregisteret om hvilket fornavn, mellomnavn og slektsnavn som er valgt til barnet.

Barnet får altså ikke navn ved navnefest eller dåp. Det er Folkeregisteret som utsteder sivil fødsels- og navneattest.

Kan vi melde på barnet før det er født?

Ja

Hvis dere melder på barnet før det er født så kan dere føre opp termindatoen som fødselsdato. Hvis dere ikke har bestemt navn så kan dere skrive "Barn" i fornavn-feltet. Vi tar kontakt før navnefesten for å få riktig informasjon.