Hopp til hovedinnhold

Medlemsfordeler ved påmelding til konfirmasjonDersom en foresatt er medlem vil en få medlemspris og mulighet for tidligere påmelding.

Medlemmer får medlemspris 

Pris for konfirmasjonkurset varierer noe fra fylke til fylke. Prisen for ordinært kurs er 3500-3800 kroner. Hvis minst én av foreldre/foresatte er medlem er prisen 2400-2700 kroner.

Hvis kurset har en tilleggsaktivitet (rollespill, leir eller lignende) kommer dette i tillegg. Totalsummen med tilleggsaktivitet kan derfor bli noe høyere. 

Medlemmer får i tillegg 25 prosent søskenrabatt per barn, dersom flere søsken skal konfirmeres samme år.

Forhåndspåmelding for medlemmer

Hvis den foresatte som gjennomfører påmeldingen er medlem, kan man melde på sin konfirmant før alle andre.

Påmeldingen til Humanistisk konfirmasjon 2022 åpner ca i månedsskiftet mai/juni 2021. 

For å få medlemsrabatt må du stå som medlem i minimum ett år etter påmelding til konfirmasjon. Du må også være utmeldt fra andre tros- eller livssynssamfunn, som Den norske kirke. Du finner lenke til utmelding i påmeldingsskjemaet (dersom du fortsatt står som medlem et annet sted, mottar ikke Human-Etisk Forbund statsstøtte for ditt medlemskap). 

Er prisen en utfordring?

Human-Etisk Forbund kan innvilge betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familier med lav inntekt. Du finner informasjon om fremgangsmåte der du melder på konfirmanter på våre nettsider. Meld på konfirmanten som normalt, og følg fremgangsmåten som er beskrevet.

Dette gjelder uavhengig av om man er medlem eller ikke. NB! Det er ikke mulig å søke om redusert pris for leirkurs.

Ikke krav til medlemskapTale-Pleym_sirkel_sept2018.jpg

Det er ikke krav til medlemskap i Human-Etisk Forbund for å gjennomføre Humanistisk konfirmasjon, verken for ungdommene eller deres foresatte.

Likevel åpner vi for at medlemmer skal kunne melde på sine barn før den ordinære påmeldingen starter.

– Vi ønsker å gi et ekstra tilbud til de som er medlemmer i Human-Etisk Forbund, sier seremonisjef Tale Pleym.

Les mer om Humanistisk konfirmasjon

Meld deg inn i Human-Etisk Forbund