Hopp til hovedinnhold

Bor du i utlandet?Vi anbefaler konfirmasjonsleir!

I noen fylker (bl.a. Oslo, Akershus og Østfold) arrangeres det konfirmasjonsleirer som alternativ til vanlige kurskvelder. For konfirmanter bosatt i utlandet er dette et alternativ til brevkurs som vi anbefaler på det sterkeste. Det finnes flere ulike konfirmasjonsleire som avholdes på forskjellige tidspunkt (februar - august). Det er også mulig å få seremoni i Norge etter leir dersom tidspunktet passer.

Noen fylker tilbyr også intensivkurs i vinterferien eller påskeferien. Se denne siden for mer informasjon om tilbudet i de ulike fylkene.

For informasjon om konfirmasjonsleir, ta kontakt med Region Øst på telefon 23 15 60 60 eller ved å sende e-post til konfirmasjon.oa@human.no

Kan du ikke delta på leir? 

Da kan kurset "Tenk på det – og skriv om det!" være noe for deg. På dette kurset kan du sende inn oppgaver via e-post. Dersom du kan reise til Norge, så kan du også bli med på seremoni. Påmeldingsfristen er 1. oktober hvert år.

Hvem kan velge dette kurset?

"Tenk på det – og skriv om det!" er et kurs på e-post for konfirmanter bosatt i utlandet. Merk at det ikke er anledning til å melde seg på dette kurset for konfirmanter bosatt i Norge. Det stilles ingen krav om medlemskap for å gjennomføre kurset, men det gis medlemspris dersom minst én av de foresatte er medlem i Human-Etisk Forbund.

I noen tilfeller, der for eksempel konfirmant og familie skal flytte utenlands i løpet av konfirmasjonsperioden, kan vi avtale en delt løsning med vårt lokallag på hjemstedet. Dette betyr kurs i gruppe supplert med noen innsendinger. 

Innhold og materiell

Kurset er basert på konfirmantboka "Tenk på det!". Til denne boka er det et hefte med oppgaver – ni innleveringer i alt. Kurset foregår på e-post. Boka er en blanding av tekster av ulik sjanger innen temaene livssyn og etikk. Det er tekster om livssyn og humanisme, om kritisk tenkning, om menneskerettigheter, om identitet og om etiske problemstillinger fra ulike perspektiv.

Målformuleringen for Humanistisk konfirmasjon ligger til grunn, og tekstene i boka skal belyse ulike sider ved denne.

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
  • bevissthet om livssyn 
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Betingelser

Kurset foregår på e-post, og konfirmanten får en kursleder som han/hun har ukentlig kontakt med i innleveringsperioden (januar til april/mai). Konfirmanten må sette av tid til å lese en tekst i konfirmantboka og besvare et sett med spørsmål hver uke i konfirmasjonsperioden.  

Påmelding og betaling

Påmeldingsfrist er 1. oktober, og vi garanterer plass til konfirmanter bosatt i utlandet som melder seg på innen fristen. Etter fristen vil det være avhengig av kapasitet. Vi gjør oppmerksom på at brevkurset kun tilbys til konfirmanter som er bosatt i utlandet i konfirmasjonsperioden. Bruk dette nettskjemaet for å melde konfirmanten på brevkurs.  

Etter at vi har registrert disse opplysningene i databasen, vil vi ta kontakt med dere for å avklare detaljene omkring eventuell seremoni, samt bekrefte påmeldingen. Deretter vil dere få en e-post med kursbekreftelse og en e-post med faktura.

Hvis dere må betale fra en utenlandsk bank trenger dere følgende opplysninger om vår bankforbindelse:  

DNB 
Postboks 1600 Sentrum 
0021 OSLO 
Telefon: +47 915 04800 (fra utlandet) 

Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO53 5005 1006 000 
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX 

Prisen for brevkurset er NOK 4.100,- (når ingen av de foresatte er medlem i HEF). 

Hvis én foresatt er betalende medlem i Human-Etisk Forbund, er prisen NOK 2.900,-. 

Dersom du har spørsmål om kurset kan du ta kontakt på brevkurs@human.no eller med fylkeslaget dere hører til i Norge.