Hopp til hovedinnhold

Bor du i utlandet?Da kan kurset "Tenk på det – og skriv om det!" være noe for deg. På dette kurset kan du sende inn oppgaver via e-post. Dersom du kan reise til Norge, så kan du også bli med på seremoni. Påmeldingsfristen er 1. oktober hvert år.

Dersom du eller ditt barn bor i utlandet og vurderer Humanistisk konfirmasjon, ta kontakt med human@human.no for påmelding eller ytterligere informasjon. Du kan også ta kontakt med ditt fylkeslag som videreformidler din henvendelse.

 

Hvem kan velge dette kurset?

"Tenk på det – og skriv om det!" er et kurs på e-post for konfirmanter bosatt i utlandet. Det stilles ingen krav om medlemskap for å gjennomføre kurset, men det gis rabatt dersom minst én av de foresatte er medlem i Human-Etisk Forbund.

I noen tilfeller, der for eksempel konfirmant og familie er på flyttefot i løpet av konfirmasjonsperioden, kan vi avtale en delt løsning med vårt lokallag på hjemstedet. Dette betyr kurs i gruppe supplert med noen innsendinger. 

 

Innhold og materiell

Kurset er basert på konfirmantboka "Tenk på det!". Til denne boka er det et hefte med oppgaver – ni innleveringer i alt. Kurset foregår på e-post. Boka er en blanding av tekster av ulik sjanger innen temaene livssyn og etikk. Det er tekster om livssyn og humanisme, om tro og vitenskap, om menneskerettigheter og om etiske problemstillinger fra ulike perspektiv.

Målformuleringen for Humanistisk konfirmasjon ligger til grunn, og tekstene i boka skal belyse ulike sider ved denne: 
 
"Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet. Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget.

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
  • bevissthet om livssyn 
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar." 

 

Betingelser

Kurset foregår på e-post, og konfirmanten får en kursleder som han/hun har ukentlig kontakt med i innleveringsperioden (januar til april/mai). Konfirmanten må sette av tid til å lese en tekst i konfirmantboka og besvare et sett med spørsmål hver uke i konfirmasjonsperioden.  

Gebyret for brevkurset er kr 2900 kr dersom en eller begge foresatte er medlemmer i Human-Etisk Forbund. For ikke-medlemmers barn er gebyret kr 4100 kr.    

Konfirmanter i utlandet har mulighet til å være med på seremoni i Norge dersom tidspunktet passer.

Påmeldingsfrist er 1. oktober. Ta kontakt med human@human.no for mer informasjon om påmelding.

 

Konfirmasjonsleir

I noen fylker (bl.a. Oslo og Akershus) arrangeres det konfirmasjonsleirer som alternativ til vanlige kurskvelder. For konfirmanter bosatt i utlandet er dette et alternativ til brevkurs som vi anbefaler. Leirtidspunkt er enten i mai eller i august. Fylkeslagene har mer informasjon om konfirmasjonsleirer forskjellige steder, ellers kan hovedkontoret kontaktes på human@human.no