Hopp til hovedinnhold

Hva lurer konfirmantene på?

Konfirmanter er spørrende vesener. Det er ikke alltid lett for kurslederen å besvare spørsmål som "Hva er sex?" eller "Hvordan vet man at man er homofil?" – Det viktigste jeg har lært er at det er best å være ærlig, sier kursleder Tony.

Tony med navn.jpgRollen som kursleder for humanistiske konfirmanter er både givende og utfordrende. Særlig fordi temaene på kurset kan innby til både avanserte og intrikate spørsmål. Og det er jo ikke det minste rart at konfirmantene spør!

Vi har hørt med et knippe kursledere om hva konfirmantene lurer på, og hvilke spørsmål de ikke har klart å besvare.

Fra avføring til menneske?

Vi utfordret kurslederne på det rareste eller vanskeligste spørsmålet de har fått fra en konfirmant.

"Har hørt at mennesket kan stamme fra avføring fra andre siviliasjoner. Stemmer det?" Ble Sivert en gang spurt om. Han syns spørsmålet var interessant og bestemte seg for å tilpasse kurskvelden etter spørsmålet. Konfirmantene ble delt i grupper for å utforske om det kunne være noe i påstanden. Resultatet ble en god diskusjon om livets mulige opprinnelse.

Cecilie med navm.jpg

Spørsmål om kjærlighet dukker ofte opp på kursene, og de er ikke alltid de letteste å besvare. "Hva erforskjellen på kjærlighet og forelskelse?" fikk Tony til å tenke seg om to ganger før han svarte. Cecilie får ofte spørsmål om hvordan man kan vite at man er lesbisk eller homofil.
– Slike spørsmål er særlig vanskelige å svare på fordi konfirmantene er i en alder der identiteten deres begynner å falle på plass, men noen biter er de fortsatt usikre på. Jeg håper at en åpen diskusjon om temaet kan bidra til at konfirmantene forstår at de selv definerer hvem de er.

Nysgjerrig sårbarhet

Innimellom dukker det opp dype eksistensielle spørsmål på kursene. Og sånt kan det bli spennende diskusjoner av!
– Når jeg blir stilt spørsmål, stiller jeg ofte et spørsmål tilbake. Da slipper jeg å være han som alltid har svarene. Kurset handler jo ikke om mine meninger, men om å få frem konfirmantenes refleksjoner, sier Sivert. Kristine med navn.jpg

– Tro det eller ei, men som kursleder er det faktisk en masse man ikke kan. Heldigvis har man muligheten til å sjekke opp og finne ut av en del, men når det gjelder de store filosofiske spørsmålene er det umulig å gi et svar. Det jeg legger i meningen med livet kan være noe helt annet enn det konfirmantene mener, sier Kristine.

Som kursleder skal du være en trygg og god voksenperson. Du får tilgang på unge menneskers tanker, og noen ganger også de innerste tankene.
– Konfirmantene har lært meg om sårbarhet. De fleste mennesker jobber hele tiden med å være seg selv, tørre å snakke sin sak og å dele tanker med andre. Derfor er det så fint å se konfirmanter som tar en sjanse og tester noe de ikke har gjort før, sier Tony.

Sivert med navn.jpg

Sivert tror at han har blitt mindre nysgjerrig med årene, og er glad for at han kan få en dose nysgjerrighet fra konfirmantene.
– Som voksen kan man være mer tilbøyelig til å akseptere ting man blir fortalt, og godta det uten videre diskusjon. Nå prøver jeg så ofte jeg kan, å tenke som en konfirmant – med kritisk sans og nysgjerrighet.

Som kursleder forbereder man seg og tenker gjerne gjennom ulike innfallsvinkler til et diskusjonstema, likevel kan også kurslederen bli overrasket.

– Konfirmantene kommer alltid med innsikter og argumenter som jeg ikke har tenkt på. Fra mine konfirmanter har jeg sett at ungdom er mer reflekterte og bryr seg mer om samfunnet enn det jeg tror har vært typisk for tidligere generasjoner, avslutter Kristine.