Hopp til hovedinnhold

Humanistisk konfirmasjonKonfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn.

Hvis en av de foresatte er medlem får dere medlemspris og mulighet for forhåndspåmelding. Les om medlemsfordeler

Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og refleksjon over etiske problemstillinger. Viktige temaer er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester.

Påmelding til konfirmasjon 2020

  • Påmeldingen til Humanistisk konfirmasjon i 2020 åpner 20.-23. mai. Se hvilken dato som gjelder for deg
  • Oversikt over kurs og seremonier er tilgjengelig fra 13. mai.
  • Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Om Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget.

Humanistisk konfirmasjon - collage

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evner til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
  • bevissthet om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar

Innhold i kurset

Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og refleksjon over etiske problemstillinger. På kurset tas det opp en rekke spørsmål. Spørsmål som er viktige i hverdagen, men også store spørsmål om verden. Ofte henger disse sammen.

Vi oppmuntrer alle konfirmantene til å delta aktivt og til å se kritisk på egne og andres holdninger. Vi ønsker å inspirere til å tenke selv, som vi har gjort i over 60 år.

Viktige temaer på kurset er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. I tillegg diskuteres etikk, identitet, engasjement og emner konfirmantene selv fatter interesse for.

Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

Praktisk om kurset

Det er vanlig med et ukentlig kveldskurs med 2 timers varighet. Kurset starter vanligvis i januar eller februar og varer i 10 uker. Noen steder arrangeres også leir, helgetur, større rollespill eller andre aktiviteter.

Som konfirmant vil du havne i en kursgruppe sammen med rundt 15 andre ungdommer. Kurset er obligatorisk, og det er krav til oppmøte.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn.

Om seremonien

Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester. Seremonien inneholder ulike kulturinnslag som musikk, diktlesing og sang. En spesielt invitert gjest holder tale til konfirmantene.

Alle konfirmantene blir presentert ved at de får overrakt et kursbevis. Ofte er det også en hilsen fra konfirmantene.

Seremoniene finner gjerne sted i offentlige lokaler som eksempelvis kulturhus, rådhus, samfunnshus eller festsaler.

Pris og medlemspris

Pris for konfirmasjonkurset varierer noe fra fylke til fylke, og er oppgitt på hvert enkelt kurs i påmeldingsskjemaet.

For Humanistisk konfirmasjon i 2020 er prisen for ordinært kurs 3400-3800 kroner. Hvis minst én av foreldre/foresatte er medlem er prisen 2300-2700 kroner. Hvis kurset har en tilleggsaktivitet (rollespill, leir eller lignende) kommer utgiften til dette i tillegg.

Medlemmer får i tillegg 25 prosent søskenrabatt per barn, dersom flere søsken skal konfirmeres samme år. Les mer om medlemsfordeler

Ønsker du å melde deg inn? Les om medlemskap

Spørsmål og svar om konfirmasjon

Må jeg være medlem i Human-Etisk Forbund for å bli konfirmant?

Nei.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn.

For å bli medlem i Human-Etisk Forbund må du være over 15 år. Hvis en av dine foresatte er medlem får dere medlemspris.

Kan jeg konfirmere meg selv om jeg bor i utlandet?

Ja.

Da kan brevkurset være noe for deg. Kurset foregår per e-post, og som konfirmant får du en kursleder som du har ukentlig kontakt med i innleveringsperioden, som varer omtrent 10 uker. Kurset gjennomføres mellom januar og mai. Du må sette av litt tid til å besvare oppgavene. Det er beregnet at du som konfirmant vil bruke omtrent 20 timer på kurset.

Brevkurset koster 4100 kroner. Hvis en av de foresatte er medlem er prisen 2900. Det er mulig å delta på seremoni i Norge.

Det er også mulig å delta på leirkurs hvis man er bosatt i utlandet.

Påmeldingsfristen er 1. oktober hvert år.

Les mer om konfirmasjon hvis du bor i utlandet

Kan jeg invitere så mange jeg vil til seremonien?

Nei, det er begrenset antall plasser.

Det er begrenset antall plasser i seremonilokalet, og vi prøver å få til en så rettferdig fordeling av plassene som mulig. I påmeldingsskjemaet skriver dere hvor mange gjesteplasser dere ønsker. Vi fordeler plassene vi har tilgjengelig i god tid før seremonien.

Når er påmeldingsfristen for konfirmasjon i 2020?

1. oktober 2019

Hvis du melder deg på senest 1. oktober så er du garantert plass. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for å få det kurset man ønsker. Noen steder er det også mulig å melde seg på senere hvis det er ledige kursplasser. 

Kursplassen er sikret når kursavgiften er betalt.