Hopp til hovedinnhold

Humanistisk konfirmasjon

Konfirmasjon er et tilbud om et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag. Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Hvis en av de foresatte er medlem får dere rabatt.

Konfirmant i 2018? Meld din interesse her, så sender vi deg en påminnelse før påmeldingen starter.

Konfirmasjonskurset

Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og etisk refleksjon. På kurset tas det opp en rekke spørsmål. Spørsmål som er viktige i hverdagen, men også store spørsmål om verden. Ofte henger disse sammen. Vi oppmuntrer alle konfirmantene til å delta aktivt og til å se kritisk på egne og andres holdninger. Vi ønsker å inspirere til å tenke selv, som vi har gjort i 60 år.

Viktige temaer på kurset er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. I tillegg kan engasjement, empati, rasisme, toleranse og kjønnsroller være emner som diskuteres.

Konfirmasjonsseremonien

Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester. Seremonien inneholder ulike kulturinnslag som musikk, diktlesing og sang. En spesielt invitert gjest holder tale til konfirmantene. Alle konfirmantene blir presentert ved at de får overrakt et kursbevis. Ofte er det også en hilsen fra konfirmantene.

Seremoniene finner gjerne sted i offentlige lokaler som eksempelvis kulturhus, rådhus, samfunnshus eller festsaler.

Hvem kan delta?

Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn. 

 

...

Nyttig om kurs og seremoni

 • Kurs 
  Det er vanlig med et ukentlig kveldskurs med 2 timers varighet. Kurset starter vanligvis i januar eller februar og varer i 10 uker. Noen steder arrangeres også leir, helgetur, større rollespill eller andre aktiviteter. 
  Som konfirmant vil du havne i en kursgruppe sammen med ca 15 konfirmanter. Kurset er obligatorisk, og det er krav til oppmøte.
 • Pris 
  Prisen på Humanistisk konfirmasjon varierer noe fra fylke til fylke. Barn av medlemmer i Human-Etisk Forbund får rabatt på Humanistisk konfirmasjon. Det gis også 25 % søskenrabatt til foresatte som har mer enn én konfirmant.
 • Lokale forhold
  For å melde deg på, og se hvilke kurs som holdes i ditt nærområde, velg riktig fylke i kursvelgeren og trykk bestill.

Spørsmål og svar om konfirmasjon

Når åpner påmeldingen til konfirmasjon i 2018?

3. mai 2017

Alle melder seg på elektronisk via human.no. Har du lyst til å motta en påminnelse om at påmeldingen starter? Gå inn på denne siden og fyll inn kontaktinformasjon slik at vi kan sende deg en mail før påmeldingen begynner. 

Må jeg være medlem i Human-Etisk Forbund for å bli konfirmant?

Nei

For å bli medlem i Human-Etisk Forbund må du være over 15 år. Hvis en av dine foresatte er medlem får dere rabatt på konfirmasjonsgebyret.

Kan jeg konfirmere meg selv om jeg bor i utlandet?

Ja

Da kan kurset "Tenk på det – og skriv om det!" være noe for deg. Kurset foregår per e-post, og konfirmanten får en kursleder som han/hun har en ukentlig kontakt med i innleveringsperioden, en periode som varer fra januar til april/mai. Konfirmanten må sette av tid til å lese en tekst og besvare en oppgave i uka.

Gebyret for brevkurset er kr 2 850 kr dersom en eller begge foresatte er betalende medlem i Human-Etisk Forbund. For ikke-medlemmers barn er gebyret kr 4050 kr. Det er muligheter for å delta på en seremoni i Norge hvis tidspunktet passer.

Påmeldingsfristen er 1. oktober hvert år. Les mer om konfirmasjon hvis du bor i utlandet. 

Kan jeg invitere så mange jeg vil til seremonien?

Nei

Det er begrenset antall plasser i seremonilokalet, og vi prøver å få til en så rettferdig fordeling av plassene som mulig. I påmeldingsskjemaet skriver dere hvor mange gjesteplasser dere ønsker, vi fordeler plassene vi har tilgjengelig i god tid før seremonien.

Når er påmeldingsfristen for konfirmasjon i 2018?

1. oktober 2017

Hvis du melder deg på senest 1. oktober så er du garantert plass. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for å få det kurset man ønsker. Noen steder er det også mulig å melde seg på senere hvis det er ledige kursplasser. 

Kursplassen er sikret når kursavgiften er betalt. Betalingsfristen er 1. oktober.

Målformuleringen for Humanistisk konfirmasjon

Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet. Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget. Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme

 • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
 • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
 • bevissthet om livssyn
 • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar