Hopp til hovedinnhold

Planlegging av gravferdHuman-Etisk Forbund bistår alle som ønsker en Humanistisk gravferd. Nedenfor kan du lese hvordan du går frem for å planlegge en Humanistisk gravferd.

Gravferdsseremonien skritt for skritt

 1. Ta kontakt med et begravelsesbyrå
  Begravelsesbyrået hjelper deg med å få i stand en Humanistisk gravferd. Pårørende gir beskjed til begravelsesbyrået om hva de ønsker, byrået tar så kontakt med Human-Etisk Forbunds fylkeskontor for å avtale videre.

 2. Pårørende kontaktes av Human-Etisk Forbunds gravferdstaler
  Vårt fylkeskontor vil sørge for å skaffe en gravferdstaler. Gravferdstaleren vil umiddelbart ta kontakt med de pårørende for å avtale et hjemmebesøk.

  Våre gravferdstalere er grundig kurset for oppgaven som taler og seremonileder.

 3. Hjemmebesøket
  Taleren trenger opplysninger og beskrivelser fra de pårørende om den avdøde som grunnlag for å skrive minnetalen. På hjemmebesøket snakker taleren med de pårørende om den avdødes liv. Deretter vil taleren, i samarbeid med familien, planlegge en seremoni med musikkvalg, dikt, tale og eventuelle andre innslag.

  Det er fint om de pårørende forbereder seg til dette ved å skrive ned noen punkter om avdødes liv og interesser.

 4. Utforming av seremonien
  De fleste velger å tilpasse gravferden i tråd med både avdødes og familiens ønsker. En Humanistisk gravferd har et variert program og gir en opplevelse av høytid, verdighet og mening.

  For å gi minnestunden et mer personlig preg kan det velges musikkstykker, sang og dikt som avdøde var glad i. Taleren kan også komme med forslag til passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

  Byrået eller de pårørende vil kontakte andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser. Det er ingen faste innslag eller formelle krav til selve programmet ved en Humanistisk gravferd, men det er en selvfølge at det i en humanistisk seremoni ikke forekommer religiøse innslag.

 5. Valg av seremonirom
  En Humanistisk gravferd avholdes på et verdig sted og hvor slik bruk er tillatt. Seremonien kan også holdes i hjemmet eller utendørs. Den kan også avholdes uten kiste, det vil si med kun et bilde av avdøde og/eller med urne. Dette kan være aktuelt ved seremoni etter kremering, ved urnenedsetting eller ved askespredning.

  Begravelsesbyråene har ofte kunnskap om passende lokaler og formidler kontakt for bruk av disse. Valg av sted/lokale drøftes med gravferdstaleren før avtale gjøres med begravelsesbyrået.

  Kommunale gravkapell (bårehus), offentlige krematorier samt kapell på sykehus og sykehjem kan brukes av alle. Eventuell religiøs utsmykking kan, om mulig, fjernes eller dekkes til.

 6. Valg av gravsted
  De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. 

  Gravlegging kan skje i andre kommuner, men må søkes om, og det vil forekomme et kommunalt gebyr. 

 

Brosjyrer og dokumenter

Humanistisk gravferd - brosjyre forside

Humanistisk gravferd - en verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Generell informasjon.

Last ned PDF (0,3 mb)

Humanistisk gravferd orientering - brosjyre forside

En orientering om Humanistisk gravferd

Informasjon til pårørende som skal forberede en Humanistisk gravferd. Begravelsesbyråer kan bruke heftet som en orientering.

Last ned PDF (12 mb)