Hopp til hovedinnhold

Humanistisk gravferdHumanistisk begravelse, eller gravferd, er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk begravelse.

Om seremonien

Humanistisk gravferd er en verdig og høytidelig markering basert på humanistiske verdier.  Vi hjelper deg som pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Våre gravferdstalere er humanister som er kurset og kvalitetssikret for oppgaven av Human-Etisk Forbund. 

Dersom du ønsker humanistisk begravelse, er det enkleste for deg å gi beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med oss. Taleren bistår gjerne med forslag til passende innslag for en god seremoni. Talerens oppgave er å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået og å ta ansvar for regien i seremonien.

Vanlige spørsmål om Humanistisk gravferd

Kan alle velge Humanistisk gravferd?

Ja

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk begravelse i regi av Human-Etisk Forbund. Vi garanterer bistand for alle avdøde medlemmer, men det er ikke noe krav at avdøde var medlem. Så langt det er kapasitet stiller vi opp for alle. Hvis avdøde var medlem av Human-Etisk Forbund er vår bistand gratis for de pårørende. 

Hvordan kan vi bestille Humanistisk begravelse?

Hør med begravelsesbyrået eller vårt fylkeskontor.

Dersom dere bruker et begravelsesbyrå kan dere si til dem at dere ønsker Humanistisk gravferd. De vil kontakte Human-Etisk Forbund slik at vi kan finne en gravferdstaler og et tidspunkt som passer.

Dersom dere ikke bruker begravelsesbyrå, kan dere ta direkte kontakt med regionskontoret der begravelsen skal finne sted, eller med vårt hovedkontor på telefon 23 15 60 00 eller mail human@human.no

Hva koster Humanistisk gravferd?

Bistand fra gravferdstaler er gratis når avdøde var medlem.

Bistand fra en av våre sertifiserte gravferdstalere er gratis dersom avdøde (over 15 år) var medlem i Human-Etisk Forbund. Ved barn/ungdoms død under 15 år er bistand gratis dersom en av foreldrene er HEF-medlem. Dette inkluderer hjemmebesøk, veiledning, minnetale og seremoniledelse. Ved store avstander for taleren kan samtale-«besøket» skje over telefon.

For ikke-medlemmer har vi følgende priser:

  • Ordinær bistand ved Humanistisk gravferdsseremoni (inkl. hjemmebesøk/tlf-samtale) - 4500 kroner
  • Rådgivningsoppdrag med hjemmebesøk - 1700 kroner
  • Kun seremoniledelse, askespredning, urnenedsettelse med kort tale - 1700 kroner

Gebyret for Humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom gravferdsbyrået, eller kan avtales direktefakturert til pårørende.

Er det egne seremonilokaler for Humanistisk gravferd?

Nei

Som ramme omkring gravferdsseremonien er det viktig med et verdig og passende seremonirom. Mulighetene varierer fra sted til sted. Både gravferdsbyrå, kommunen og Human-Etisk Forbund vil være behjelpelige med å finne den best egnede løsningen. Vi har ikke egne seremonirom, men typiske lokaler kan være:

Et kapell, kulturhus, forsamlingshus, ute i friluft eller i hjemmet. Hvis det forventes veldig mange deltakere, kan idrettshaller og store konsertlokaler vurderes.

Kommunale gravkapell (bårehus), offentlige krematorier samt kapell på sykehus og sykehjem kan brukes av alle. Eventuell religiøs utsmykking kan, om mulig, fjernes eller dekkes til.

Begravelsesbyråene har ofte kunnskap om passende lokaler og formidler kontakt for bruk av disse. Valg av sted/lokale drøftes, hvis mulig, med gravferdstaleren før avtale gjøres med begravelsesbyrået.

Se brosjyre: "Seremonirom for alle - et tilbud i din kommune?" (PDF, 16 mb)

 

Får jeg et gravsted dersom jeg ikke er medlem av Den norske kirke?

Ja

Noen er bekymret for om, og hvor, de blir gravlagt hvis de ikke er medlem av Den norske kirke. Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården".

Det finnes ingen "humanistisk gravplass", men noen gravplasser (kirkegårder) har et felt som ikke er religiøst vigslet, dvs. der de med ikke-kristen trosretning kan gravlegges om de pårørende ønsker det.

De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. Se kommunens nettsider for informasjon og priser. 

Kan jeg bestemme noe om min egen gravferd?

Ja

Pårørende er lovforpliktet til å følge avdødes dokumenterte ønsker om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten (det vil si hvem som er juridisk ansvarlig for begravelsen).

Det kan være fint for dine pårørende å få vite hva du ønsker for din egen begravelse. Human-Etisk Forbund har utarbeidet skjemaet "Min siste vilje"  hvor du kan skrive ned ønsker om egen gravferd. Dette innebærer både ønsker om seremoni og gravlegging. Har du spesielle ønsker om hvem som skal holde talen? Du har kanskje en sang eller et dikt du er glad i? Hvis du skriver ned dine ønsker, så kan det være til god hjelp for de pårørende som kanskje er usikre på hvordan de skal bygge opp seremonien. Disse ønskene er ikke forpliktende for de etterlatte, men kan gi en pekepinn på hva du ønsket deg.

Kan vi velge askespredning?

Ja

Våre gravferdstalere stiller opp ved ønske om askespredning. Askespredning er et alternativ til gravlegging og det må søkes til Fylkesmannen. Det er mulig å søke for egen del, men pårørende må gjenta søknaden når det blir aktuelt. Pårørende kan også søke hvis avdøde uttrykte ønske om askespredning. Dersom pårørende med gravferdsrett istedet ønsker en grav å gå til, står de fritt til å velge det selv om avdøde ga uttrykk for noe annet. Les mer om askespredning

Kan pårørende bestemme innholdet i en Humanistisk gravferd selv?

Ja

Pårørende og gravferdstaler planlegger innholdet i begravelsesseremonien sammen. Humanistisk gravferd skal ha en tydelig humanistisk profil, men det er ingen faste innslag eller formelle krav til programmet. Pårørende kan, i samråd med gravferdstaleren, velge dikt og musikk. Andre innslag i seremonien kan for eksempel være minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og blomsterpålegging. 

Gravferdsbyrået eller de pårørende kontakter andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser.