Hopp til hovedinnhold

Humanistisk gravferdHumanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Koronaviruset: Planlagte gravferdsseremonier blir ikke avlyst

Human-Etisk Forbund avlyser ikke planlagte gravferdsseremonier. Fremtidige gravferder fortsetter i henhold til gjeldene forskrifter fra myndighetene.

For mer informasjon om hvordan Human-Etisk Forbund forholder seg til koronaviruset, se vår landingsside.

Om seremonien

Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Vi stiller med en dyktig gravferdstaler, som er kurset og kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund. 

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

Vanlige spørsmål om Humanistisk gravferd

Kan alle velge Humanistisk gravferd?

Ja

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd i regi av Human-Etisk Forbund. Vi garanterer bistand for alle avdøde medlemmer, men det er ikke noe krav at avdøde var medlem. Så langt det er kapasitet stiller vi opp for alle. Hvis avdøde var medlem av Human-Etisk Forbund er vår bistand gratis for de pårørende. 

Hvordan kan vi bestille Humanistisk gravferd?

Hør med begravelsesbyrået eller vårt fylkeskontor.

Dersom dere bruker et begravelsesbyrå kan dere si til dem at dere ønsker Humanistisk gravferd, og så vil de kontakte Human-Etisk Forbund for å formidle en gravferdstaler og finne et tidspunkt som passer.

Dersom dere ikke bruker begravelsesbyrå, er det vårt fylkeskontor i fylket der gravferden skal finne sted dere skal ta kontakt med (helst per telefon). Fylkeskontoret formidler henvendelsen til våre gravferdstalere, og en gravferdstaler vil så ta kontakt med dere.

(Dersom fylkeskontoret er ubetjent, kontakt vårt hovedkontor på telefon 23 15 60 00.)

Hva koster Humanistisk gravferd?

Bistand fra gravferdstaler er gratis når avdøde var medlem.

Bistand fra en av våre sertifiserte gravferdstalere er gratis dersom avdøde (over 15 år) var medlem i Human-Etisk Forbund. Ved barn/ungdoms død under 15 år er bistand gratis dersom en av foreldrene er HEF-medlem. Dette inkluderer hjemmebesøk, veiledning, minnetale og seremoniledelse. Ved store avstander for taleren kan samtale-«besøket» skje over telefon.

For ikke-medlemmer har vi følgende priser:

  • Ordinær bistand ved Humanistisk gravferdsseremoni (inkl. hjemmebesøk/tlf-samtale) - 4500 kroner
  • Rådgivningsoppdrag med hjemmebesøk - 1700 kroner
  • Kun seremoniledelse, askespredning, urnenedsettelse med kort tale - 1700 kroner

Gebyret for Humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom gravferdsbyrået, eller kan avtales direktefakturert til pårørende.

Er det egne seremonilokaler for Humanistisk gravferd?

Nei

En Humanistisk gravferd avholdes på et verdig sted og hvor slik bruk tillates. Som ramme omkring gravferdsseremonien er det viktig med et verdig og formålstjenlig seremonirom. Tilbudene er varierende fra sted til sted. Både gravferdsbyrå, kommunen og HEF kan være behjelpelige med å finne den best egnede løsningen.

Se brosjyre: "Seremonirom for alle - et tilbud i din kommune?" (PDF, 16 mb)

Humanistisk gravferd kan holdes i et kapell, kulturhus, forsamlingshus, ute i friluft eller i hjemmet. Hvis det forventes veldig mange deltakere i en gravferdsseremoni, kan idrettshaller og store konsertlokaler vurderes.

Kommunale gravkapell (bårehus), offentlige krematorier samt kapell på sykehus og sykehjem kan brukes av alle. Eventuell religiøs utsmykking kan, om mulig, fjernes eller dekkes til.

Begravelsesbyråene har ofte kunnskap om passende lokaler og formidler kontakt for bruk av disse. Valg av sted/lokale drøftes, hvis mulig, med gravferdstaleren før avtale gjøres med begravelsesbyrået.

Får jeg et gravsted dersom jeg ikke er medlem av Den norske kirke?

Ja

Noen er bekymret for om, og hvor, de blir gravlagt hvis de ikke er medlem av Den norske kirke. Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården".

Det finnes ingen "humanistisk gravplass", men noen gravplasser (kirkegårder) har et felt som ikke er religiøst vigslet, dvs. der de med ikke-kristen trosretning kan gravlegges om de pårørende ønsker det.

De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. Se kommunens nettsider for informasjon og priser. 

Kan jeg bestemme noe om min egen gravferd?

Ja

De pårørende er lovforpliktet til å følge avdødes dokumenterte ønsker om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten (det vil si hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden).

Human-Etisk Forbund har utarbeidet et skjemaet "Min siste vilje"  hvor man kan skrive ned ønsker om egen gravferd. Dette innebærer både ønsker om seremoni og gravlegging. Har du spesielle ønsker om hvem som skal holde talen? Du har kanskje en sang eller et dikt du er glad i? Hvis du skriver ned dine ønsker, så kan det være til god hjelp for de pårørende som kanskje er usikre på hvordan de skal bygge opp seremonien. Disse ønskene er ikke forpliktende for de etterlatte, men kan gi en pekepinn på hva du ønsket deg.

Kan vi velge askespredning?

Ja

Askespredning er et alternativ til gravlegging og det må søkes til Fylkesmannen. Det er mulig å søke for egen del, men pårørende må gjenta søknaden når det blir aktuelt. Pårørende kan også søke hvis avdøde uttrykte ønske om askespredning. Dersom pårørende med gravferdsrett istedet ønsker en grav å gå til, står de fritt til å velge det selv om avdøde ga uttrykk for noe annet. Les mer om askespredning

Kan pårørende bestemme innholdet i en Humanistisk gravferd selv?

Ja

Humanistisk gravferd skal ha en tydelig humanistisk profil. Det er ingen faste innslag eller formelle krav til programmet. Pårørende kan, i samråd med gravferdstaleren, velge dikt og musikk. Andre innslag i seremonien kan f.eks. være minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og blomsterpålegging. 

Gravferdsbyrået eller de pårørende kontakter andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser.