Hopp til hovedinnhold

Velkommen Kine Susann Bjerkelund, nyansatt i avdeling sør

Human-Etisk Forbund og kontoret i Tønsberg har fått en ny medarbeider i organisasjonsrådgiver Kine Susann Bjerkelund.

Kine Susann startet i jobben mandag 6. april og skal blant annet arbeide med navnefest og konfirmasjon. I tillegg vil hun være ressursperson for tillitsvalgte og frivillige for regionlagene og lokallagene.

Kine Susann er oppvokst i Hurum kommune og er udannet som barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. På fritiden setter hun pris på å tilbringe tid med familien sin samt å finne på aktiviteter utendørs.

Hun søkte jobb i Human- Etisk Forbund fordi hun ønsker å være en del av et fellesskap som jobber for menneskers frihet til å være den de er. Fra hun var liten har hun blitt lært at man skal behandle mennesker med respekt og likeverd. Dette dannet grunnlaget for at hun utdannet seg som barnevernspedagog. Kine Susann har arbeidet med mange ulike mennesker i ulike kontekster og faser av livet. Enten det handler om å tilrettelegge hverdagen for mennesker med utviklingshemming, møte personer med vansker knyttet til rus eller møte familier fra en annen kultur så har det vært viktig å ha mennesket i fokus.