Hopp til hovedinnhold

70 år med vårens vakreste eventyr for unge mennesker

Den 6. mai 1951 ble det for første gang gjennomført en verdslig konfirmasjon i Norge. 34 ungdommer ble borgerlig konfirmert i Universitetets Aula i Oslo. Initiativtaker bak det hele var Kristian Horn, som hadde lovet seg selv at han skulle arrangere en borgerlig konfirmasjon selv dersom noe slikt ikke fantes når hans eldste datter ble 14 år.
Skrevet av Liv Grøtterød med tillitsvalgt i Vestfold regionlag Nyheter Buskerud Nyheter Vestfold Nyheter Telemark Nyheter Agder

Det startet med en ildsjel som la ned mye frivillig arbeid for å gi sin datter og andre et alternativt tilbud. Humanistisk konfirmasjon (navnebyttet fra Borgerlig konfirmasjon skjedde i 2005) har også i alle år senere blitt gjennomført ved frivillig innsats. Og her er det lagt ned enorme mengder arbeid gjennom årene: 

Fra et tilbud for 34 konfirmanter i Oslo i 1951 har dette i 2021 vokst til et tilbud som favner hele Norge, og til sammen har over 300 000 ungdommer gjennomført humanistisk konfirmasjon. I år 2021 er det om lag

  • 13 450 konfirmanter
  • 990 kurs
  • 500 (ca) kursledere
  • 545 seremonier

Og så kom korona-årene 2020 og 2021

Hvis konfirmasjonsundervisning og -seremonier i «vanlige» år krever en stor frivillig innsats, måtte denne innsatsen nærmest dobles i korona-årene. I 2020 ble riktignok størstedelen av kursene gjennomført «som normalt» før Norge stengte ned midt i mars.

Helt siden starten i 1951 har humanistiske konfirmasjonsseremonier vært vårens vakreste eventyr for alle involverte. Men i fjor – og i år – måtte dette i stedet bli et vakkert høstarrangement. Koronaen stengte for muligheten til seremonier i mai i fjor, og det samme gjelder for i år.

Gjennomføringen av kursene har vært ekstra krevende for våre kursledere. Det har i liten grad vært mulig å gjennomføre fysiske kurs, og pandemien har gitt merarbeid for både konfirmasjonsansvarlige og seremoniansvarlige. Noen steder har konfirmasjonsgruppene blitt delt for å kunne gi noen timer fysisk samvær i mindre grupper. Noen steder har kurslokalene blitt stengt fordi skolene har vært stengt. Noen steder har man gjennomført utendørskurs, med de utfordringer det kan medføre i norsk klima.

Alle kursledere og -ansvarlige fortjener stor ros for at de har snudd seg rundt og tilpasset seg stadig nye smittevernregler!

Og årets seremonier?

Også i år måtte seremoniene utsettes til høsten. Også på dette området er det lagt ned et stort frivillig arbeid. Konfirmasjonsseremoniene skal være høytidelige og verdige markeringen av ungdommenes store dag. Da skal mye være på plass; gode lokaler, gode musikkinnslag, en god tale til ungdommene.  Og nå i disse koronatider må lokaler desinfiseres, seremoniene strømmes og strenge smittevernstiltak må gjennomføres.  

Det var nok mange utfordringer for å få gjennomført det første konfirmantkurset og -seremonier i 1951, men det siste året har også gitt oss masse utfordringer om enn av en annen art. Og vi er stolte av at Human-Etisk Forbund fortsetter tradisjonen med frivillige som snur seg rundt og takler de utfordringer som kommer! På denne måten er vi også forbilder for alle konfirmanter når de gjennom kursene skal lære å bli gode medborgere!