Hopp til hovedinnhold

Har du behov for en samtale?

Livet er ikke alltid lett, og noen ganger har vi behov for å snakke med noen utenforstående om det som er vanskelig. Ta kontakt med oss hvis du ønsker en å snakke med! Vi har selvsagt taushetsplikt.
Vestfold Buskerud Telemark

Livet er ikke alltid lett, og ikke alle har noen nære og fortrolige å dele sine funderinger, sorger og bekymringer med. Av og til er heller ikke slekt og venner de rette å snakke med. Kanskje fordi noe av det man finner vanskelig og utfordrende nettopp handler om slekt og venner. Da kan det være bedre å snakke med en utenforstående som er skolert i det å være en samtalepartner, og som har taushetsplikt.

Denne samtalepartneren trenger ikke å være psykolog. Har man det vanskelig, skyldes det som regel at livet er vanskelig, og ikke at man er blitt psykisk syk. Stilt overfor livets utfordringer kan det være helt normalt, og ikke sykelig, å bli fortvilet eller nedbrutt eller sint eller full av sorg.

Samtalepartneren som medtenker

Våre samtalepartnere er lekfolk som ikke har ferdige svar. De møter deg som et medmenneske og en medtenker som gjennom å lytte og stille spørsmål kan hjelpe deg på vei i din søken. Målet med en samtale er å få belyst og bearbeidet det temaet du er opptatt av. En enkeltstående samtale gir kanskje ikke alle svarene du ønsker, men trolig får du ryddet litt i tankene dine og kommer til større klarhet.

Samtalepartnerne i Human-Etisk Forbund møter deg og dine spørsmål uten noen bakenforliggende agenda. Samtalens utgangspunkt er din unike livssituasjon, og det er dine temaer vi undersøker sammen i en samtale.

Eksempler på tema for samtale

Sorg i forbindelse med tap

Problemer i menneskelige relasjoner (kjærlighetsliv, vennskap, familie eller på jobb)

Opplevelse av manglende livsmening

Konkrete valgsituasjoner du finner vanskelig

Eller noe annet som er viktig for deg i ditt liv  

Registrer ønske om samtale her

eller ring kontoret Region sør mandag-fredag 10-15 på telefon 96 00 47 49 epost samtalepartner.sor@human.no