Hopp til hovedinnhold

Endelig konfirmant

Forbundsleder Hedalen skryter av tålmodigheten til konfirmasjonselevene som fikk utsatt seremonien i fem måneder.
Skrevet av Ane Mestvedthagen / Arbeidets rett Trøndelag Konfirmasjon i Trøndelag

(Artikkelen er hentet fra avisen Arbeidets rett og er gjengitt med tillatelse).

Om litt over to måneder skal Anja Wiggen Skancke og hennes medkonfirmanter få avholde sin konfirmasjonsseremoni. Tom Hedalen, forbundsleder i Human-Etisk Forbund, skryter av tålmodigheten til årets konfirmanter og hvor flinke de har vært til å håndtere situasjonen. Han får god støtte fra Human-Etisk Forbund Røros, Os og Holtålen lokallag.
– Konfirmantene her har vært veldig tålmodig. De har akseptert og innrettet seg etter forholdene, sier kursleder Gunn Kristin Haugdal.
– Hvordan er det å ha ventet et ekstra halvår? Var det litt nedtur? spør Hedalen konfirmanten.
– Ja, det var det. Alt stoppet opp på en måte, skolen og alt, og da var det ikke så lett å tenke positivt heller, for når seremonien ble utsatt var det nesten som den ble avlyst, forteller hun.
– Og så var det vanskelig å tenke på fremtiden når alt bare føltes så stille.

Begynne planlegging

Årets humanistiske konfirmasjon arrangeres 31. oktober på Røros. 16 konfirmanter deltar på seremonien. Da Skancke fikk vite datoen syntes hun først det virket lenge til, men også at hun endelig kunne begynne å planlegge dagen. I dag ser hun frem til å feire.
– Jeg begynner å glede meg litt til selve dagen og å bli konfirmert, sier hun.
– Hva betyr det for deg å bli konfirmert?
– Man føler man blir eldre, at man liksom blir litt mer voksen, mener Skancke.

Frivillig innsats

Hedalen roser også de lokale aktørene for deres innsats.
– Jeg skulle jo ønske at situasjonen var annerledes, og så er det jo lite vi kan få gjort med det. Jeg synes jo våre lokale tillitsvalgte og frivillige har møtt utfordringen på en veldig god måte og fått til i all hovedsak gode løsninger rundt omkring, sier han.
– Den største æren går jo til de som gjennomfører oppgaven [seremonien, journ.anm] og det er jo de lokale tillitsvalgte og de frivillige vi har.
Haugdal gir også ros til konfirmantenes foreldre, som hun mener har vist velvilje og evne til å tenke kreativt for at konfirmantene skal få feiringen sin.

Undervisning på nett

Årets humanistiske konfirmanter rakk å gjennomføre ett møte før landet stengte ned. Etter det har møtene blitt holdt på plattformer over internett.
– Det har vært positive og negative sider med det. det som var positivt var at vi fikk jo ha kurset og for noen blir det kanskje litt enklere å snakke når andre ikke så på en selv om de hørte på. Men samtidig, det som var negativt var jo at det var litt mer rolig, at ingen svarte innimellom, forteller Skancke.
Likevel opplever kurslederne at årets konfirmasjonskull har gjort en god jobb og skryter av innsatsen deres.
– Vi har hatt en gjeng med reflekterte ungdommer. For selv om vi sitter på Plattform og diskuterer emnene så tar de det veldig alvorlig, er seriøs til det som blir presentert og reflekterer godt sammen, sier kursleder Gunn Kristin Haugdal.


Siste temadag

 

Fremdeles gjenstår et møte før seremonien finner sted. Kurslederne planlegger en temadag om menneskerettigheter og menneskeverd, hvor konfirmantene igjen kan samles, diskutere og arbeide sammen.
– Jeg gleder meg til når vi er samlet alle sammen og ikke bare er på nett. Og å ha den temadagen som vi egentlig skulle hatt for en stund siden. Det er bra at vi får den, mener Skancke.