Hopp til hovedinnhold

Debattmøte: Folk + kirke = sant, eller?

Den norske kirkes oppslutning i folket synker, og og aldri har det vært færre religiøse i Norge enn nå. Hva betyr dette for ideen om Folkekirken, og hvilke konsekvenser har det for samfunnet?
A Arrangement
Til sommeren legger regjeringen frem en ny lov om tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. Samtidig kommer det en stortingsmelding om livssynspolitikk. Hvordan vil folkekirke og kulturarv påvirke særbehandling og likebehandling? Etter innledninger fra en forsker, en kirkeleder og en humanist vil et politisk panel få debattere utfordringene det mangfoldige Norge står overfor på dette feltet.
  • Forsker: Sivert Skålvoll Urstad, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder og forsker bl.a. på sekularisering og ikke-religiøse
  • Kirkeleder: Kjell Y. Riise, sokneprest i Tromsø domkirke
  • Humanist: Bente Sandvig, spesialrådgiver Human-Etisk Forbund
  • Møteleder: Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund
  •  (Politisk panel kommer.)

Gratis inngang. Møtet er åpent for alle.

Sted: Biblioteket i Tromsø. (sentrum)