Hopp til hovedinnhold

Hvor skal vi samles i Troms?

Hvor møtes vi i Troms ved livets store anledninger? Eller ved livets kriser og tunge stunder? Det spør Gunnar Albrigtsen, nestleder i Human-Etisk Forbund Troms, i dette innlegget. Det stod først på trykk hos Nordnorsk Debatt 26. oktober.
Nyheter Troms

Hvor møtes vi i Troms ved livets store anledninger? Eller ved livets kriser og tunge stunder? For mange er nok kirken det innlysende svaret, men for mange er ikke kirken et innlysende svar. Gunnar Albrigtsen

Kirkene er gode samlingspunkt i mange lokalsamfunn, men for mange ikke-kristne vil ikke en minnestund, gravferd eller annen seremoni eller markering i en kirke nødvendigvis være et passende alternativ. For noen vil det kanskje til og med føles ekskluderende. Et offentlig og livssynsnøytralt seremonilokale i kommunene vil derfor bidra til at flere får et like godt tilbud.

Et høytidelig rom

Et livssynsnøytralt seremonilokale er et rom eller bygg som er tilpasset for å kunne gjennomføre ulike seremonier og markeringer, uavhengig av kultur, religion og livssyn. Et slikt lokale er stilfullt, og skal gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet.  

Mange kan være enige i behovet for slike seremonilokaler, men ofte melder de praktiske innvendingene seg raskt, for hvordan kan vi få dette til innenfor trange kommunebudsjetter? Å bygge nytt vil mange steder være vanskelig, men den gode nyheten er at det finnes alternativer. Jeg vil derfor trekke frem to gode eksempler.

Gode eksempler

For det første eksemplet tar vi turen til Finnsnes i Senja kommune. Her er en gruppe ildsjeler i ferd med å omgjøre den gamle folkehøgskolen til seremonirom. Ved å ta i bruk et eldre lokale, pusse opp og sette i stand, får man et seremonirom til en relativt lav pris og med historisk sus. I mange kommuner finnes det kanskje liknende eldre lokaler som man kan gjøre om og bruke på nye måter.

For det andre eksemplet må vi til Herøy, sør i Nordland. Her har kommunen planer om å bygge om en eksisterende aula til kulturhus. I den forbindelse har Human-Etisk Forbund lokalt tatt kontakt med kommunen for å starte en dialog om hvordan det nye kulturhuset kan planlegges slik at det også kan fungere som seremonirom. Selv om denne dialogen fortsatt er i startgropa, er det et godt eksempel på at seremonirom kan kombineres med andre prosjekter. Skal man bygge kulturhus, kan kulturhuset med små endringer også planlegges og etter hvert brukes som seremonilokale.  

Mulighetene finnes

Mulighetene er mange, men de må gripes. Kommunene må se alternativene som finnes og de må se at livssynsnøytrale seremonirom vil være en positiv sak for kommunens innbyggere. Kommunenes oppgave er å gi gode og likeverdige tilbud til sine innbyggere. Med seremonilokaler for alle, får vi rett og slett også kommuner for alle.

Gunnar Albrigtsen
Nestleder i Human-Etisk Forbund Troms