Hopp til hovedinnhold

Nye gravferdstalere

Nye gravferdstalere/seremoniledere utdannet fra Human-Etisk Forbund
Nyheter Troms

Human-Etisk Forbund opplever stadig større interesse for ikke religiøse seremonier som forbundet tilbyr både medlemmer og andre som ønsker det ved livets større overganger og markeringer. Det er stadig flere som benytter seg av forbundets tilbud om humanistisk navnefest, vigsel og konfirmasjon. Bare i Tromsø deltar nesten 200 ungdommer i humanistisk konfirmasjon i vår og antallet øker for hvert år.

Også etterspørselen etter humanistisk gravferd øker. Som konsekvens av dette er Human-Etisk Forbund opptatt av å utdanne flere gravferdstalere og seremoniledere som kan bistå de som ønsker gravferd der humanismen og menneskeverdet står i sentrum.

Seks gravferdstalere og seremoniledere har nå fått foreningens sertifisering etter utdanning og prøve i Tromsø 5. mai. "Det har vært for få som har kunne ta slike oppdrag i vårt område og vi er veldig glad for at vi nå har fire nye kompetente humanetikere med på laget i vårt fylke, uttaler fylkesleder i Troms Ole Ursin". I tillegg til fire seremoniledere fra Troms ble også én fra Sogn og Fjordane og én fra Rogaland, godkjent i helga.

Humanistisk gravferd er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Vi stiller med en dyktig gravferdstaler, som er kurset og kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund.

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien. Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Nysertifiserte gravferdstalere og seremoniledere i Human-Etisk Forbund utdannet i Tromsø. Fra høyre, Vinjar Tufte og Ragni Rasmussen (kursledere fra Human-Etisk Forbund), Tor Inge Vormedal fra Haugesund, Unn Lunde fra Harstad, Gunnar Davidsson fra Tromsø og Hanne Bergliot Oftedal fra Sandane, Gloppen. Foran Nils Jakob Villmones og Aud Tåga fra Tromsø.