Hopp til hovedinnhold

Bli med!

Human-Etisk Forbund er en medlemsorganisasjon der en stor del av virksomheten er basert på frivillig arbeid.
Troms

Styrearbeid
I Troms har vi et fylkesstyre og tre aktive lokallagsstyrer; Harstad og omegn, Tromsø og Midt-Troms. Et styremedlem velges formelt på årsmøtet og normalt for to år. Dette er dermed en av de mer bindende oppgavene, men man har samtidig en stor mulighet til å påvirke forbundet og dets arbeid, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Et lokallagsstyre består av: styreleder, nestleder, kasserer, styre- og varamedlemmer. Det velges også revisor og valgkomite.

Seremoniregissør
En seremoniregissør planlegger og gjennomfører navnefester og konfirmasjonsseremonier.
En seremoniregissør bestiller lokaler til seremonien, inngår avtale med hovedtaler og musikere, dekorasjon av lokalet, programoppsett med mer. Regissøren har oversikt og sørger for at seremoniene blir planlagt og gjennomført i henhold til våre estetiske retningslinjer.

Kursleder i konfirmasjon
En kursleder planlegger og gjennomfører kurs for konfirmanter i livssyn og etikk. Kursene foregår vanligvis på vinter- og vårhalvåret.
Hvordan kursene legges opp varierer fra lokallag til lokallag – noen har faste ukentlige kurskvelder, og andre kjører mesteparten av kurset over en langhelg. En kursleder får god opplæring i forkant, og blir honorert.

Vigsler
Human-Etisk Forbund kurser og sertifiserer egne vigslere. Disse godkjennes så av Fylkesmannen. Vigsleren har gjerne to møter med brudeparet, er parets rådgiver i planleggingen av seremonien, skriver en personlig rettet tale og gjennomfører selve vigselen. Vervet honoreres.

Gravferdstaler
En gravferdstaler blir kurset og godkjent av Human-Etisk Forbund. Hun/han reiser gjerne hjem til pårørende for å hjelpe til med å planlegge seremonien. Gravferdstaleren skriver en minnetale og framfører denne. Vervet honoreres.

Andre aktiviteter
Skolebesøk (orientering om Humanistisk konfirmasjon eller innenfor KRLE faget), kursholder i seremoniestetikk, samtalepartner, instruktør for kursledere m.m.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med oss på nord@human.no