Hopp til hovedinnhold

Vil du bli med i Regionstyret?

Valgkomiteen i Human-Etisk Forbund Telemark arbeider nå med å finne de neste styremedlemmene til regionlaget. Er det kanskje deg vi ser etter?
Nyheter Telemark

Styret er et arbeidende styre med 4- 6 styremøter i året. Det kreves ingen styreerfaring, men vilje til å være med og bidra. Styreperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. Styremøtene gjennomføres både fysisk og digitalt, og vi søker å ha en god variasjon i styret. - Både geografisk, og med tanke på kjønn, alder, kulturell bakgrunn, og mer. 

Regionlaget sitt hovedansvar er å legge til rette for aktivitet ute i lokallagene, koordinere seremoniarbeidet og medlemsaktiviteten. Regionlaget har en aktiv stab med gravferdstalere og vigslere som inngår i seremoniarbeidet. Vi trenger deg som er kreativ og systematisk og kan motivere lokallagene til medlemsaktiviteter.

Human-Etisk Forbund er inne i en veldig spennende fase hvor vi blant annet jobber aktivt med folkeopplysning og å utvide og utvikle livssynstjenestene våre gjennom å jobbe for student-, sykehus-, og forsvars-humanister. Vi ser også frem til å jobbe med spennende politiske endringer i årene som kommer. 

Kunne du selv tenke deg å bidra inn i styret? Eller kjenner du noen som du tror ville være interessert? Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Anne Haugen Wagn, telefon 90513645, epost: awagn@online.no