Hopp til hovedinnhold

Inkluderende juleavslutninger

Alle grunnskoler i fylket mottar i disse dager et hefte med ideer til inkluderende juleavslutninger.
Nyheter Sør-Trøndelag

Hvorfor sender vi heftet allerede i juni, tenker du kanskje?

Vi anerkjenner at det krever sitt å planlegge et skoleår, og vi vet at mye av planene for neste semester legges allerede før sommerferien. Derfor vil vi være på banen og bidra til at grunnskolene i fylket vårt planlegger inkluderende juleavslutninger. Nedenfor er skrivet som blir sendt sammen med heftet. 

 

Inkluderende juleavslutninger

Human-Etisk Forbund Sør-Trøndelag fylkeslag sender dere med dette en vennlig påminner om at den norske fellesskolen skal være inkluderende og behandle alle barn på en likeverdig måte. Vi vet at planleggingen av neste semester gjøres før sommeren og sender dere derfor dette allerede nå, med et ønske om å støtte skolenes innsats for å tilrettelegge for elever med ulik religions- eller livssynsbakgrunn, slik opplæringsloven sier.

 

Dersom skolen deltar på julegudstjeneste eller julesamling i Den norske kirke, bør det utarbeides en påmeldingsordning. Det er fornuftig at elever meldes på – og ikke av – en slik aktivitet som holdes i skoletiden. På denne måten sikres retten om fritak fra forkynnende undervisning. Det er også det som er utdanningsdirektoratets anbefaling (fra nov. 2015).

Skolen skal tilby et meningsfylt alternativ for de som ikke melder seg på julegudstjeneste / julesamling i Den norske kirke, og informere elever og foresatte om dette i god tid.

Minner om Opplæringslova § 1-1., § 2-3 a., § 2-4. og § 10-8., samt Barneombudets uttalelse fra 2013 om at tradisjonen med skolegudstjeneste bør avvikles.

 

Lykke til med planleggingen av neste semester, vi håper at det vedlagte heftet kan være til hjelp.

Last ned heftet "Inkluderende juleavslutninger" (pdf)

Trenger dere mer informasjon, eller har spørsmål, kontakt fylkeskontoret eller se våre hjemmesider.

 

Vennlig hilsen

Human-Etisk Forbund, Sør-Trøndelag fylkeslag