Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Sogn og Fjordane Regionlag

Kjære tillitsvalde og medlemer,  Sogn og Fjordane regionlag ønskjer velkomen til digitalt årsmøte sundag 21.mars kl.12.00 
Sogn og Fjordane
M Møte

Du som er valt som delegat på årsmøte frå lokallaget ditt har både stemme- og talerett på årsmøtet. Dersom du ikkje er vald som delegat har du talerett.  Det blir forventa at valde delegatar har gjort seg kjent med alle sakene til årsmøtet. 

Møtet vert gjennomført på Teams. Microsoft Forms nyttast dersom det er behov for å gjennomføre anonyme avstemmingar. Delegatar og observatørar som er påmeld vil få ein e-post med ei lenke i forkant av møtet. Det vil bli gitt teknisk støtte i samband med avviklinga av møtet. Ta kontakt dersom du er usikker. 

 

Alle som skal delta må melde seg på HER. Påmeldingsfrist 11.mars.  

 

 

Saksliste:  

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 02/21 Godkjenning av forretningsorden  

Sak 03/21 Konstituering, val av  

  1. Ordstyrar  
  1. Referent  
  1. Protokoll-underskrivarar   

Sak 04/21 Årsmelding 2020 

Sak 05/21 Rekneskap 2020 ( Årsoppgjør  Revisjonsberetning

Sak 06/21 Innkomande saker  

Sak 07/21 Val  

  1. Val av styre  
  1. Val av valkomité  
  1. Val av delegatar til Landsmøtet 2021 
  1. Val av revisor