Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i regionlaget

På grunn av den pågåande sjukdomsepidemien med koronavirus vart det ordinære årsmøtet utsett i år. Årsmøtet skal gjennomførast, men denne gongen digitalt.
Sogn og Fjordane

Human-Etisk Forbund har valt å bruka GoToWebinar, som er eit nettbasert system som gir oss moglegheit til å kommunisera med video, tala og gjennom meldingar (såkalla chat). Systemet gjer det òg mogleg å gjennomføra sikre avstemmingar anonymt, og alle kan sjå resultatet samtidig. Alle deltakarane koplar seg saman på GoToWebinar med si eiga eining, og du treng ikkje noko meir enn lenka du får tilsendt.

Alle dei påmelde delegatar og observatørar vil få ein e-post med ei lenke og skildring av korleis ein koplar seg opp tysdag 28. april, men det vil ikkje vera moglegheit for å logga seg på møtet før tysdag 5. mai kl 18.45.

Alle som ønsker det kan logge på 15 min før møtet startar, kl. 18.45. Vi anbefaler at alle gjer dette. Det ordinære årsmøtet startar kl. 19.00

Vel møt!

Årsmøtepapira las du her