Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Velkomen til Human-Etisk Forbund Sogn og Fjordane. Human-Etisk Forbund er ein livssynsorganisasjon med over 100 000 medlemer. I vårt fylke er vi om lag 1060 medlemer fordelt på fire lokallag. Sogn og Fjordane har regionkontor saman med Hordaland og Rogaland og kontoret vert betent av dei tilsette i Region Vest med kontorplassar i Bergen og Stavanger.

På denne sida kan du lese meir om lokallaga, og dei ulike tilboda vi har i regionen vår.

Om du ønskjer kontakt med ein av våre tilsette, kan du ta kontakt her:
○ Ring oss på 488 98 300 (måndag–fredag: 09:00–15:00)
○ Send ein e-post til sognogfjordane@human.no

Sogn og Fjordane

Regionlaget koordinerer arbeidet med humanistiske seremoniar og dessutan kurs, møte, livssynspolitisk arbeid, debattmøte, ulike aktivitetar og seminar for tillitsvalde, medlemer og andre interesserte.  

Regionleiar i Sogn og Fjordane er Magni Hestenes Flyum. 

 

Har du eit ønske om å bli frivillig hos oss? Send oss ein beskjed her, så tek vi kontakt med deg!   

Følg oss gjerne på vår Facebook-side og på vår Instagram "Hefvest" for informasjon og nyheiter. 

Kontakt

Fylkeskontor 488 98 300 Send epost

Neste arrangementer i

Fylkesside for Sogn og Fjordane

Dette skjer i Sogn og Fjordane

Førde

: Førde og omegn lokallag består av kommunane Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Naustdal og Solund høyrer til Førde og omegn lokallag.

Bli frivillig i Human-Etisk Forbund!

: I februar held alle våre lokallag sine årsmøte, og fleire treng nye styremedlem! Eit styreverv i Human-Etisk Forbund er givande og engasjerande.

Vi treng kursleiarar i Sogn og Fjordane for konfirmantane i 2021

: Bur du i Sogn og Fjordane? Er du ein ansvarleg vaksen som er flink med ungdom? Då kan du melde deg som kursleiar for våre konfirmanter i 2021. Som kursleiar får du snakka med ungdom om livssyn, menneskerettar, etikk, identitet og kritisk tenking – tema som gjeld oss alle!

Konfirmasjon i Sogn og Fjordane

Her finn du oversikt over dei forskjellige stadane som arrangerer Humanistisk konfirmasjon i Sogn og Fjordane.

Årsmøte i regionlaget

: På grunn av den pågåande sjukdomsepidemien med koronavirus vart det ordinære årsmøtet utsett i år. Årsmøtet skal gjennomførast, men denne gongen digitalt.

Takk til våre frivillige

: Vi er inne i ein annleis kvardag, kor konfirmasjons-kursa våre blir avslutta digitalt/via e-post, og aktivitetar fyller no digitale plattformer.

Tenkt på å bli frivillig i HEF?

: Det å vere frivillig i HEF kan vere mange ting. Nokon likar å ha politiske oppgåver, som til dømes å sitte i eit styre eller å arrangere temakveldar med meir. Andre ynskjer å hjelpe til med seremoniar, medan andre igjen kanskje kan tenkje seg å vere kursleiarar for konfirmantar.
Se alle