Hopp til hovedinnhold

Sogn og Fjordane

Human-Etisk Forbund er ein livssynsorganisasjon med over 95 000 medlemer. I vårt fylke er vi ca. 965 medlemer fordelt på fire lokallag. Fylkeslaget har som oppgåve å vere bindeledd mellom HEF sine sentrale organ og lokallaga, og vi skal koordinere og samordne forbundet sine oppgåver i vårt fylke.

Mesteparten av vår aktivitet er knytta til seremoniarbeid, men vi fokuserer også på å fremme kunnskapen om humanisme som livssyn.

Sogn og Fjordane

Fylkeskontoret for Sogn og Fjordane er samlokalisert med fylkeskontora for Hordaland og Rogaland og blir betente av dei tilsette i Region Vest med kontorplassar i Bergen og Stavanger. Lurar du på noko, ta gjerne kontakt!

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane består av:

Leiar – Magni Flyum
Nestleiar – Gry Tokvam
Økonomi – Atle Ganrudbakken
Styremedlem – Kristin Burø
Styremedlem – Hans Christian
Vara 1. Marit Varpe Kaasen
Vara 2. Bjarne Melvær Berge
Vara 3. Lene Heggen 

Ønsker du kontakt med en av våre ansatte, finner du kontaktinformasjon her.

Følg oss på  Facebook!

Kontakt

Fylkeskontor 488 98 300 Send epost