Hopp til hovedinnhold

Tur til Alchemilla med HEF treff - seniorene

Vi inviterer alle våre seniormedlemmer over 65 til å være med på tur til en tur til Rennesøy – nærmere bestemt til drivhuset til Alchemilla i Hellandsveien 92.
A Arrangement

Turen går den 22.mai 2019 og vi regner med å være på Alchemilla fra kl.13.00 til ca. kl. 16.00.

Vi tenker oss at vi møtes til en lett lunsj og etterpå tar vi en prat om hvordan vi ser for oss framtiden for gruppa og diskuterer forskjellige forslag til temaer og arrangementer, hvordan vi skal organisere oss, møtefrekvens m.m.

Alchemilla tilbyr en suppe av ville vekster, brød, urtesmør og saft, hjemmebakt kake og kaffe eller urtedrikk. Alt dette til kr. 320,- pr. person som hver enkelt betaler selv. Eventuell taxi fra Vikevåg ordner HEF.

Det går buss fra Stavanger rutebilstasjon (buss nr. 10 – holdeplass 24) kl. 11.56 til Vikevåg. I Vikevåg arrangerer vi enten maxi-taxi til Alchemilla for dem som ikke vil gå opp til drivhuset, eller så er det kanskje noen som tar egen bil og som kan hjelpe med en svipptur. Tilbake til Stavanger går det en buss fra Vikevåg kl. 15.48. 
For dere som eventuelt kommer fra Haugalandet og som ikke disponerer bil, må vi klare å få til en skyssordning for eksempel fra Mortavika til Alchemilla og tilbake. 

Vi må ha tilbakemelding til rogaland@human.no eller 48898300 innen 8.mai for å gi Alchemilla beskjed om antall og få tid til å arrangere fraktordninger. Hvis du har mulighet å kjøre egen bil og kan ha med passasjerer, eller om du velger annen skyss.

Hilsen fra Anja, Anna, Anne og Signe
HEF treff – seniorene