Hopp til hovedinnhold

Vil du bli gravferdstaler?

Vi trenger flere gravferdstalere i våre tre fylker!
Nyheter Rogaland

Vi har i dag et flott team av dyktige gravferdstalere i region vest, både erfarne og nye, men fra tid til annen er det noen som gir seg grunnet hjemme- eller jobbsituasjon, og vi har nå et behov for påfyll av nye gravferdstalere i alle våre tre fylker.

Liker du å skrive, møter mennesker på en god måte, og har mulighet til å ta oppdrag på dagtid i ukedager? Brenner for at Human-Etisk Forbund kan fortsette å tilby humanistiske gravferdsseremonier?  Da er dette kanskje noe for deg. Våre talere blir honorert og får dekket utgifter til reise. 

Å være gravferdstaler innebærer å bistå de pårørende med planlegging og gjennomføring av gravferden, samt å skrive og holde en minnetale til ære for den avdøde.

For å kunne bli taler må du delta på et kurs og få sertifisering som taler. I løpet av kurset får deltagerne opplæring både gjennom teori og praktiske øvelser. Etter to kurshelger venter sertifiseringen, som gjennomføres av to av våre erfarne gravferdstalere. Kandidaten har da gjennomført en pårørendesamtale med fiktive familiemedlemmer og laget et forslag til en gravferdsseremoni med minnetale, program og kjøreplan. Sertifiseringen består blant annet av framføring av minnetalen ikledd passende antrekk for en gravferdstaler.

 

Vil du vite mer? Slå gjerne på tråden til vår organisasjonsrådgiver i Region Vest Monica  Johansen på 41 61 86 16 eller send en mail til monica.johansen@human.no