Hopp til hovedinnhold

Konfirmasjonsutvalget i Stavanger trenger deg!

Konfirmasjon er Stavanger lokallag sin største aktivitet med over 400 konfirmanter fra Stavanger, Randaberg og Sola kommune. Vi har de siste årene opplevd en stor vekst som fortsatt er økende. I 2021 har vi satt opp 30 kurs, og 6 seremonier totalt, og vi ser allerede nå at vi må utvide.
Nyheter Rogaland

Konfirmasjonsarbeidet koordineres og styres av konfirmasjonsutvalget, på vegne av Stavanger lokallag. For 2021 ønsker lokallaget og utvalget å styrke sitt arbeid, med å utvide utvalget fra fire til seks verv 

Utvalget består av 6 ulike verv, der flere oppgaver gjøres felles i løpet av året. De opererer også ut fra et gitt årshjul og har tett samarbeid med styret i Stavanger og organisasjonsrådgiver 

Utvalget jobber tett sammen og tar en del beslutninger i felleskap. Hvert av vervene har tydelige ansvarsområder. Ledervervet er allerede satt for neste sesong, og er et toårig verv. 

Krav for alle vervene

 • Medlem i Human-Etisk Forbund eller villig til å melde seg inn 
 • Må ha god kjennskap til Humanistisk konfirmasjon
 • Engasjert og kunne engasjere andre 
 • Løsningsorientert og positivt innstilt 
 • Evne å holde oversikt over eget ansvarsområde, og gjennomføre oppgaver på eget initiativ 
 • Være punktlig 
 • God teknisk forståelse 
 • Må delta på kurslederkurset som er 16.-17 januar i Stavanger 
 • Stille på obligatoriske møter og alle seremoniene 

Kurslederkontakt  

 • Kursledererfaring
 • Fleksibel og lett tilgjengelig på tlf og mail 
 • Jevn arbeidsmengde utover sesong 
 • Hovedansvar for verving av nye kursledereDelta på intervju for nye kursledere med leder 
 • Planlegge og holde oppstartsmøtet sammen med leder 
 • Hovedansvar for kontakt med kurslederne: formidle viktig informasjon fra utvalget, svare på henvendelser, følge opp trivsel, fravær, sykdom, sosialt 
 • Ved behov for vikarer ved for eksempel sykdom skal kurslederkontakten være behjelpelig med dette om kursledere ikke får ordnet dette selv
 • Ansvarlig for konfirmasjonslederne under seremonidagene 

Økonomi og fagansvarlig  

 • Bør være strukturert og ha evne til å ha oversikt  
 • Jevn arbeidsmengde utover sesong 
 • Promotere konfirmasjonsarbeidet på sosiale medier 
 • Ansvar for budsjett i samarbeid med leder 
 • Ansvar for avtaler med kurslokaler og andre lokaler
 • Ansvar for foreldremøter med konfirmanter og foresatte 
 • Ansvar for eksterne foredragsholdere 
 • Føre oversikt over fravær/vikarbruk på kurskveldene, som grunnlag for honorarutbetaling 

Logistikk og aktivitetsdagansvarlig 

 • Jevn arbeidsmengde utover sesong, men noe mer i forbindelse med rollespill og aktivitetsdag 
 • Ansvarlig for rollespillet fra HEF sin side (gjennomføres av eksternt firma), rapportere til leder 
 • Ansvar for organisering og gjennomføring av aktivitetsdag med hjelp av spesialkurs-ansvarlig, i samarbeid med leder 
 • Fordele kursledere og frivillige på rollespillet vha vaktlister 
 • Følge opp konfirmanter med spesielle behov før rollespillet 
 • Sørge for at kurslederne er informerte i forkant av rollespillet 

Spesialkurs-ansvarlig 

 • Kursledererfaring
 • Fleksibel og lett tilgjengelig på telefon og mail
  Jevn arbeidsmengde utover sesong
 • Kontaktperson for assistenter og kursledere ansvarlig for helgekurs og spesialkurs 
 • Ansvar for booking og organisering i forbindelse med helgekurset 
 • Delta på planlegging og møter for helgekurs. Følge opp kurslederne 
 • Delta på planlegging og møter for spesialkurs. Følge opp kurslederne 
 • Assistere logistikkansvarlig med organisering og gjennomføring av aktivitetsdag 

Seremonistøtte 

 • Gjerne erfaring fra arrangementplanlegging og gjennomføring 
 • Jevn arbeidsmengde utover sesong, noe mer i forbindelse med seremoniavvikling 
 • Fungere som støtte for leder i seremoniplanlegging, og må derfor ha godt samarbeid med seremoniansvarlig 
 • Kontaktperson for fotograf og blomster 
 • Ansvar for å skaffe konfirmantbidrag og holde miniauditions 
 • Ansvar for å utforme oppgaveliste for KU/styret/frivillige backstage under seremonien, innen mars 
 • Bidra på seremonimøtet med kurslederne sammen med leder 
 • Følge opp backstage-listen under seremoniene. Ha oversikt og overordnet kontroll over oppgaver til frivillige

 

Kunne du tenke deg å inneha et av disse spennende vervene fra august 2020 til juni 2021? 

Send oss en søknad der du skriver litt om deg selv og hvilket verv du ønsker innen 3.juli. OBS: kort søknadsfrist for å rekke samtaler før sommerferien.  Send søknad til sofie.hoydal@human.no 

 

Human-Etisk Forbund er en frivillig organisasjon, der våre engasjerte medlemmer er de som planlegger og gjennomfører arbeidet. 

Styret har valgt på gi et honorar på 10.000 kr per utvalgsmedlem for arbeidet, som utbetales i juni, som en påskjønnelse for arbeidet