Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Rogaland Regionslag

Velkommen til årsmøte i regionlaget 23. april kl 19:00
Nyheter Rogaland

På grunn av den pågående sykdomsepidemien med koronavirus ble det ordinære årsmøtet utsatt i år. Årsmøtet skal gjennomføres, men denne gangen digitalt.

Human-Etisk Forbund har valgt å bruke GoToWebinar, som er et nettbasert system som gir oss mulighet til å kommunisere med video, tale og gjennom meldinger (såkalt chat).  Systemet gjør det også mulig å gjennomføre sikre avstemninger anonymt, og alle kan se resultatet samtidig.  Alle deltagerne kobler seg sammen på GoToWebinar med sin egen enhet, og du trenger ikke noe mer enn lenken du får tilsendt. 

Alle påmeldte delegater og observatører vil motta en e-post med en lenke og beskrivelse av hvordan man kobler seg opp tirsdag 21. april, men det vil ikke være mulighet for å logge seg på møtet før torsdag 23. april kl 18.50. 

Dersom som du ønsker og trenger teknisk rettleding kan du logge deg på kl 18.30 så vil vi kunne hjelpe deg. Alle andre begynner å logge seg på 18.50. Møtestart er kl 19:00. 

 

Saksliste:   

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 02/20 Konstituering, valg av   

  • Ordstyrer   
  • Referent   
  • Protokoll-underskrivere    

Sak 03/20 Årsberetning og Årsmelding 2019   

Sak 04/20 Regnskap 2019   

Sak 05/20 Innkommende saker   

Sak 06/20 Valg   

    1. Valg av styre   
    2. Valg av valgkomité  

Sakspapirene til møtet finner du her