Hopp til hovedinnhold

Utlysning av verv til konfirmasjonsutvalg i Stavanger

Stavanger lokallag ønsker å styrke sitt arbeid med konfirmasjon. I den forbindelse ønsker vi å sette ned et utvalg. Utvalget fordeler oppgavene som er i tilknytning til gjennomføringen av både kurs, rollespill, oppfølging av kursledere og seremoni.
Rogaland

Det nye konfirmasjonsutvalget vil ha oppstart av sitt arbeid i august.  Felles for alle vervene utenom seremonileder, er at alle har møteplikt på møtene som settes opp. Konfirmasjonsutvalget bestemmer i felleskap når og hvor ofte de skal ha møter.

Human-Etisk Forbund er en frivillig organisasjon, og drives av frivillig arbeid. Dette gjelder også for konfirmasjonsutvalget. Styret har likevel valgt å gi et honorar for arbeidet, som blir utbetalt i midten av mai.

Felles krav for alle vervene:

 • Må ha god kjennskap til humanistisk konfirmasjon
 • Være punktlig
 • Engasjert – kunne engasjere andre
 • Løsningsorientert
 • Positivt innstilt
 • Medlem i Human-Etisk Forbund eller villig til å melde seg inn

Hvis du kunne tenke deg et av vervene under ber vi deg sende en søknad til Rogaland@human.no eller ringe Eilen på tlf 48 89 83 00 mellom kl 09.00 og 14.00

Søknadsfrist er 5. juni. Det vil bli holdt intervjuer fortløpende etter dette

 

 

Leder

Hovedoppgaver

 • Lede utvalgets arbeid, herunder utvalgets møter
 • Primær kontaktperson for organisasjonssekretær i fylkeslaget
 • Primær kontaktperson for lokallagsstyret
 • Bistå øvrige utvalgs-medlemmer, hjelpe ved arbeidstopper
 • Budsjettansvar og legge frem årsmelding for lokallagsstyret
 • Påse at utvalget følger budsjettet som er gitt av styret
 • Sikre at kurslederne får gyldig kontrakt og utbetalt honorar
 • Må delta på kurslederkurset som er i november i Stavanger
 • Fordel med erfaring som kursleder

 

Logistikkansvarlig

Hovedoppgaver

 • Ha tett samarbeid med seremoniansvarlig, og være en sparringspartner for denne.
 • Rollespillet gjennomføres av et eksternt firma. Logistikkansvarlig har tett dialog med dem og har oppfølging av konfirmanter med spesielle behov i forkant av spillet.
 • Har ansvar for å sette opp vaktlister og fordele frivillige på oppgaver under rollespillet.
 • Se at kurslederne har fått den informasjonen de trenger i forbindelse med rollespillet for konfirmantene
 • Skaffe konfirmantinnslag til seremonien via kurslederne
 • Ha oversikt over logistikken bak scenen i tilknytning til seremonien.

 

Kurslederkontakt

Hovedoppgaver

 • Sammen med fagansvarlig har kurslederkontakt ansvar for at kurslederne har de redskapene/verktøyene/kunnskapen de trenger for å gjøre en god jobb.
 • Kontaktperson for kurslederne. Den de i første omgang skal kontakte hvis de har spørsmål, problemer, er syke med mer.
 • Ansvar for at informasjon fra utvalget kommer frem og blir forstått av kurslederne.
 • Må være fleksibel og kunne svare raskt på henvendelser fra kurslederne
 • Lede oppstartsmøte for kurslederne sammen med leder
 • Må ha vært kursleder selv tidligere
 • Må delta på kurslederkurset som er i november i Stavanger

 

Fagansvarlig

Hovedoppgaver

 • Ansvar for å lage kursledermappen med praktisk informasjon, og distribuere denne til kurslederne
 • Hjelpe kursledere som trenger tips, råd i forbindelse med kurskveldene og tema de kan bruke i undervisningen.
 • Planlegge og gjennomføre faglig forum for kurslederne i løpet av kurset
 • Bestille det som trengs av lokaler, fagpersoner og utstyr til faglig forum
 • Gjøre alle nødvendige avtaler med skoler o.l. ang. kurslokaler til undervisningen
 • Må delta på kurslederkurset som er i november i Stavanger

 

Seremonileder 

Hovedoppgaver

 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføringen av seremoniene.
 • Holde kontakt med Stavanger konserthus og delta på planleggingsmøter med dem.
 • Skaffe hovedtaler, musikalsk innslag og annet kulturelt innslag til seremonihelgen.
 • Lage oppsett for program og kjøreplan sammen med logistikk ansvarlig
 • Være seremonileder under seremonien – for alt som skjer på scenen og i konserthuset.
 • Ansvar for klargjøring av programmene til seremonien
 • Leder seremonimøtet for kurslederne
 • Samarbeide med utvalget, men har ikke møteplikt på møtene deres.
 • Må ha seremonierfaring, og delta på estetikk-kurs i november/desember i Stavanger