Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Sandnes og Gjesdal

Sandnes og Gjesdal lokallag er en humanistisk livssynsorganisasjon og driver sin virksomhet i Sandnes og Gjesdal kommuner. Lagets primære aktivitet er å tilby humanistiske seremonier til medlemmer og andre.
Rogaland

Årsmøte blir på Gamla Verket

Mandag 26.februar 2018 kl. 18 00

Alle medlemmer i Sandnes og Gjesdal Lokallag  kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 12.02.18

Forslag sendes Ralf B. Husebø, ralf@ralf.no.

 

Saksliste:

Sak 01/18         Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/18         Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/18         Årsberetning 2018

Sak 04/18         Regnskap 2018

Sak 05/18         Innkomne saker

Sak 06/18         Valg

a)    Valg av styret

b)    Valg av fylkesårsmøtedelegater

c)     Valg av valgkomité

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund  Sandnes og Gjesdal Lokallag

v/leder

Ralf B. Husebø

 

Årsmøte papirer:

Årsmelding