Hopp til hovedinnhold

Kriseberedskap

I forbindelse med større ulykker og katastrofer har de aller fleste berørte behov for nærhet, støtte og omsorg.
Nyheter Rogaland

Livet rammer oss når vi minst venter det.  Et virus snur hverdagen vår på hodet.

Human-Etisk Forbund-Rogaland tilbyr gratis, lavterskel tilbud til alle medlemmer som ønsker samtaler om ulike vanskeligheter og utfordringer med en ikke-religiøs samtalepartner. 

 Vi kan delta som medmennesker, og være en humanistisk samtalepartner.

Du møter  voksne med bakgrunn fra HEF Rogaland sin Kriseberedskapsgruppen 

Alle samtaler er fortrolige og vi har taushetsplikt.

Vi kan bidra med:

  • Samtalestøtte på et ikke-religiøst grunnlag.
  • Praktisk bistand på krisested etter krisestedleders anvisning.
  • Støtte og skjerme uskadde, pårørende og etterlatte.
  • Forestå registrering ved opprettet mottak/pårørendesenter.
  • Telefonkontakt med pårørende.

Vi sørger for at alle medlemmer til enhver tid er kurset og trent i å samtale med, og på andre måter kunne ivareta mennesker som har vært utsatt for ulykker, kriser og katastrofer.

Medlemmene i gruppen er hovedsakelig fra Stavanger, Sandnes og Haugesund med omegn, men gruppen dekker hele Rogaland.

Ta kontakt med oss:

Dersom du ønsker å snakke med Kriseberedskapsgruppen kan du ta kontakt på både mail om telefon.

Vårt regionskontor - tlf: 48898300 (man-fred 09-15), mail: rogaland@human.no

Kriseberedskapsgruppen på tlf: 99032829