Hopp til hovedinnhold

Vil du bli kursleder for konfirmanter i Østfold?Tidsbegrenset og honorert engasjement med arbeidstid kvelder eller helger. Obligatorisk opplæring. 

↵ Tilbake til konfirmasjon i Østfold

Kan du kommunisere med mennesker på 14 år, og er du interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer?

Søk nå om å bli kursleder for Humanistisk konfirmasjon i Halden i 2021!

Human-Etisk Forbund Østfold arrangerer konfirmasjonskurs og seremoni for ca. 650 konfirmanter neste år. Vi har en flott stab av kursledere, men rekrutterer også nye hvert år. Et engasjement som kursleder passer for deg som identifiserer deg med våre verdier, og har lyst til å tilrettelegge og gjennomføre et humanistisk kursopplegg for en gruppe ungdommer.

Kurslederne våre planlegger og gjennomfører kurset i tråd med sentrale retningslinjer og i samarbeid med konfirmasjonsutvalget. De får tilgang til en rekke læringsressurser, men må tilpasse kursinnholdet etter seg selv--og ikke minst konfirmantene.

Som kursleder må du kunne kommunisere med mennesker på 14 år, og være interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer. Det stilles ingen formelle krav om forhåndskompetanse til våre kursledere, da obligatorisk opplæring blir gitt.

Les mer om hva Humanistisk konfirmasjon er her.


Tider og steder

Kursene i Østfold holdes i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Mysen, Askim, og Halden. De fleste kursene er på 20 timer, med en tilleggsaktivitet. Kursene foregår om våren, vanligvis februar til april. Kursene går på ettermiddag og kveld utenom ferier.

Vi tar en prat om hvilke tider og steder som kan passe akkurat deg.


Honorar

Vi honorerer våre kursledere med 10 000 kr per kursgruppe.

Sesongen for en ny kursleder hos oss ser omtrent slik ut:

  • Høsten 2020: Intervju
  • Januar 2021: Kurslederopplæring
  • Våren 2021: Konfirmasjonskurs med konfirmantene
  • Mai 2021: Konfirmasjonsseremonier - Kursledere deltar på én seremonidag med sitt kurs


Krav om medlemskap og politiattest

Våre kursledere må identifisere seg med våre verdier, og må være medlem i Human-Etisk Forbund. Vi krever også begrenset politiattest av alle som jobber med barn og ungdom. Mer informasjon om dette gis til aktuelle kandidater. Alle kursledere må være over 18 år.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post ostfold@human.no eller tlf 23 15 60 60

Vi tar nå bare imot søknader til å bli kursleder i Halden. Søk om å bli kursleder i Halden her.