Hopp til hovedinnhold

Fremtidige seremonidatoer for konfirmasjon i Østfold↵ Tilbake til konfirmasjon i Østfold

Konfirmasjon i Sarpsborg

  • 2022: Lørdag 7. mai 

 

Konfirmasjon i Moss

  • 2022: Lørdag 7. mai (og ved behov søndag 8. mai) 

 

Konfirmasjon i Fredrikstad

  • 2022: Lørdag 7. mai og søndag 8. mai

 

Konfirmasjon i Smaalenene lokallag

  • 2022: Lørdag 14. mai (og ved behov søndag 15. mai) 

 

Konfirmasjon i Halden

  • 2022: Lørdag 7. mai 


NB! Vi er avhengig av å planlegge disse datoene flere år frem i tid. Likevel tar vi et forbehold om at det kan oppstå hendelser utenfor vår kontroll som gjør at det i ytterste konsekvens kan bli umulig for oss å holde fast på en seremonidato. Men å flytte datoen vil alltid være absolutt siste utvei.