Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Østfold regionlag

Digitalt på Teams M Møte

Velkommen til årsmøte i Østfold regionlag

Tid: 24. mars kl 18-20
Sted: Av smittevernhensyn avholdes årsmøtet digitalt på Teams

Delegater har stemmerett

Klikk her for å bli med i møtet

Les gjerne guiden "slik deltar du på et digitalt årsmøte" før møtet.

Innkommende saker må være styret i hende innen 11. mars 2021.
Forslag sendes på e-post til avdeling øst: ostfold@human.no.

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering.

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2020

Sak 5: Orienteringssaker

  1. Østfold regionlags årsmelding 2020

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  1. Regionlagstyre
  2. Valgkomité
  3. Delegater til landsmøtet 2021
  4. Revisor

Sak 8: Signaturrett

 

Her finner du sakspapirer til årsmøtet

Her finner du årsoppgjørsrapport for 2020

Her finner du årsmelding for 2020

Her finner du revisors beretning for 2020

 

Fullstendig sakspapir og informasjon om gjennomføring av digitalt årsmøte publiseres senest 17. mars.