Hopp til hovedinnhold

Vil du bli konfirmasjonsansvarlig eller navnefestansvarlig?

Vi søker folk til honorerte verv i Sarpsborg
Nyheter Østfold

Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk navnefest er viktige deler av Human-Etisk Forbunds (HEF) tilbud. HEF engasjerer honorerte frivillige til å planlegge, koordinere og gjennomføre våre seremonitilbudet lokalt. Konfirmasjonsansvarlig har ansvar for at våre kurs og seremonier gjennomføres med høy kvalitet. For navnefest er ansvaret primært å planlegge og legge til rette for gjennomføring av navnefestseremonier.

Human-Etisk Forbund søker en (eller flere) systematisk og serviceinnstilt person til honorert verv som konfirmasjonsansvarlig i Sarpsborg.

Samtidig søker vi også en ny navnefestansvarlig i lokallaget.

For 2021 sesongen vil nåværende konfirmasjonsansvarlig fortsette og målet er at du som nå skal få praktisk opplæring av henne i denne perioden. Likevel må det medregnes at også 2021 sesongen ikke bare blir en ren opplæring, men at dere også fordeler noen oppgaver mellom dere. I tillegg vil våre organisasjonsrådgivere kunne bistå med opplæring ved behov, og bistand når du skal utføre vervet som konfirmasjonsansvarlig.

For navnefest er målet at du skal ta over som ansvarlig i 2021. Det er gode rammer og veiledere for dette vervet. Her kan også kontoret bistå.

Om konfirmasjon

Konfirmasjonsåret starter i november, men hovedtyngden av arbeidet foregår fra januar, med topp når seremoniene gjennomføres i mai/ juni. 

Det å være konfirmasjonsansvarlig er ment som et honorert frivillig verv, i kombinasjon med jobb eller studier.

Som konfirmasjonsansvarlig kan man også knytte flere personer sammen i et konfirmasjonsutvalg som gjennomfører ulike deler av konfirmasjonsarbeidet.

En forenklet oversikt over ansvaret som konfirmasjonsansvarlig vil innebære:

  • I samarbeid med lokallagets styre planlegge, gjennomføre og evaluere vår konfirmasjon
  • Utarbeide budsjett og styre økonomien med støtte fra lagets økonomiansvarlige
  • Planlegge og rekruttere for kulturelt og øvrig innhold i seremoniene
  • Bistå i rekruttering av kursledere og følge opp disse gjennom sesongen
  • Kommunisere ut lokal informasjon til foresatte og konfirmanter
  • Gjennomføre seremoniene sammen med andre frivillige 
  • Delta på regionens møter/opplæring for konfirmasjonsansvarlige
  • Tilpasse informasjonshefter og eventuelt gjennomføre informasjonsmøter
  • Planlegge kurs og seremonier for kommende sesong i samarbeid med kontoret

Listen er ikke komplett eller detaljert, men er ment å gi en pekepinn.

Konfirmasjonsansvarlig må være medlem av HEF og forplikte seg til å følge HEFs intensjoner og retningslinjer for Humanistisk konfirmasjon. Varighet ett år med mulighet for forlengelse.  

Som konfirmasjonsansvarlig får du erfaring med å organisere kurs og gjennomføre vakre seremonier i samarbeid med engasjerte mennesker. Opplæring blir gitt. 

Om navnefest

Navnefest er i hovedsak en seremoni som normalt gjennomføres to ganger i året, om våren og om høsten. Normalt skjer dette på en lørdag, og det er ofte flere seremonier på en dag.

Vervet som navnefestansvarlig ses gjerne på som noe litt lettere enn det å være ansvarlig for konfirmasjon. Mellom seremoniene er det mindre og færre oppgaver. Også dette vervet er honorert.

Om du kunne tenke deg mer informasjon om hvorvidt dette kan være noe for deg, send oss litt informasjon om din bakgrunn og motivasjon for å ta på deg et slikt verv til ostfold@human.no - innen 7.desember.

Vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund, Avdeling Øst