Hopp til hovedinnhold

Humanismens idéhistorie

Tamamøte med Morten Fastvold og Didrik Søderlind
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo A Arrangement

Velkommen til årets første åpne temamøte! 

Morten Fastvold er aktuell med boka "Humanismens idéhistorie", i kveld finner du ham i samtale med Didrik Søderlind.

Moderne, ikke-religiøs humanisme er et ungt livssyn basert på en lang filosofisk og kulturell tradisjon. Den er siste skudd på stammen til en humanistisk tradisjon som startet i renessansen, og den ivaretar opplysningstidens intellektuelle arv. Grunnantakelsen er at etikken er menneskeskapt og ikke gitt oss av høyere makter. Etikk blir dermed et rent menneskelig anliggende, der begrepene frihet, likhet og menneskeverd står sentralt. I tillegg vektlegges menneskets fornuft i form av kritisk, vitenskapelig tenkning.

Morten Fastvold gir i boka en fremstilling av humanismens idéhistorie, med spesielt henblikk på ikke-religiøs humanisme. Det er den første boka i sitt slag som er skrevet av en norsk humanist, og omhandler norske forhold spesielt, der ikke-religiøs humanisme har utviklet seg fra å være en religionskritisk opprørsbevegelse til å bli en hovedstrøm i tros- og livssynslandskapet.

Morten Fastvold (67) er filosof med hovedfag fra 1995 ved Universitetet i Oslo, og videreutdanning som filosofisk praktiker (2005) ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Siden 2006 har han drevet egen praksis med hjemmekontor for én til én-samtaler, og ledet filosofiske gruppesamtaler og holdt kurs og foredrag. Norsk journalisthøgskole inngår i hans fagkrets, og han har femten års yrkeserfaring som journalist, deskleder og redaksjonssjef, hovedsakelig i NRK.

Didrik Søderlind (50) er en norsk journalist og forfatter. Søderlind har både gitt ut egne monografier og bidratt i antologier, særlig om livssyn og skeptisisme. Søderlind har blant annet kritisert konspirasjonsteorier. Han jobber som rådgiver i Human-Etisk Forbund, og har tidligere vært journalist for forskning.no med vitenskap, religion og kultur som særlige interessefelter. Søderlind er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Humanist.

 

Etter møtet er det mulig å kjøpe boka i bokhandelen og få de signert av forfatteren.

Du kan lese mer om Fastvolds bok her

Gratis inngang og åpent for alle