Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Oslo regionlag

Digitalt på Teams M Møte

Torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00-20.00
Årsmøtet avholdes digitalt.

Klikk her for å bli med i møtet

Les gjerne guiden "slik deltar du på et digitalt årsmøte" før møtet.

Alle medlemmer i Oslo har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering.

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2020

Sak 5: Orienteringssaker

  1. Oslo regionlags årsmelding 2020

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  1. Regionlagstyre
  2. Valgkomité
  3. Delegater til landsmøtet 2021
  4. Revisor

Sak 8: Signaturrett

 

Her finner du sakspapirer til  årsmøtet

Her finner du valgkomiteens innstilling

Her finner du årsoppgjørsrapporten for 2020

Her finner du revisors beretning

Her finner du årsmelding 2020

 

Fullstendig sakspapir og informasjon om gjennomføring av digitalt årsmøte publiseres senest 18. mars.