Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Oslo regionlag

Digitalt på Teams M Møte

Torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00-20.00
Årsmøtet avholdes digitalt.

Innkommende saker må være styret i hende innen 14. mars 2021.
Forslag sendes på e-post til avdeling øst oslo@human.no.

Les gjerne guiden "slik deltar du på et digitalt årsmøte" før møtet.

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering.

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2020

Sak 5: Orienteringssaker

  1. Oslo regionlags årsmelding 2020

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  1. Regionlagstyre
  2. Valgkomité
  3. Delegater til landsmøtet 2021
  4. Revisor

Sak 8: Signaturrett

 

Fullstendig sakspapir og informasjon om gjennomføring av digitalt årsmøte publiseres senest 18. mars.