Hopp til hovedinnhold

Avlyst! - Rwanda etter folkemordet

Ble Rwanda landet som lyktes med forsoning og utvikling etter et folkemord?
Oslo
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo A Arrangement

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse dette temamøtet på grunn av forhåndsregler mot smitte av koronavirus. Vi vil ikke utsette noen for unødvendig smitterisiko.

 

25 år har gått siden folkemordet. Ble Rwanda landet som lyktes med forsoning og utvikling etter et folkemord?

Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), innleder. Bøås arbeider blant annet med Afrika, konflikter, sårbare stater og internasjonale organisasjoner.

I tillegg vil høyesterettsdommer Erik Møse, tidligere medlem av den internasjonale domstolen for Rwanda, delta.

 

Våre temamøter er gratis å delta på, og åpne for alle.