Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Oslo regionlag

Oslo
Skype eller liknende digital plattform M Møte

Vi står ovenfor en unntakssituasjon som rammer alle ledd i samfunnet. Vi har en egen beredskapsgruppe som fortløpende vurderer situasjonen og foretar beslutninger ut fra Folkehelseinstituttets sine råd, og myndighetene sine retningslinjer og restriksjoner.

Oslo regionlags årsmøte er derfor utsatt til 22. april kl 18.

Årsmøtet blir mest sannsynlig digitalt, på Skype eller lignende plattform

I den forbindelse trenger vi aktiv påmelding.

Meld deg på årsmøtet ved å sende navn og epost til oslo@human.no innen 15. april. Merk eposten i emnefeltet med «Årsmøte Oslo»

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering.

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2019

Sak 5: Orienteringssaker

  1. Oslo regionlags årsmelding 2019

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  1. Regionlagstyre
  2. Valgkomité
  3. Revisor

Sak 8: Signaturrett

 

Her finner du årsmeldingen

Her finner du sakspapirene til møtet

Her finner du valgkomiteens innstilling

Her finner du revisors beretning

Her finner du årsoppgjørsrapporten