Hopp til hovedinnhold

NB: NY DATO OG STED! Åpent møte om dødshjelp

Er det slik at enkeltmennesker selv må få bestemme over sin død, eller kan man sette spørsmålstegn ved om alvorlig syke mennesker alltid vet sitt eget beste?
Human-Etisk Forbund, Brugata 19, Oslo H Humanistisk uke

Dødshjelp er å ta liv. Er det et overgrep mot menneskeverdet, eller kan man si at respekt for menneskeverdet også kan innebære å måtte ta liv? 

Dødshjelp vil bety en ny rolle for helsepersonell. Er dette en uønsket rolle, eller er det en plikt å avhjelpe lidelse på pasientens premisser? 

Hva slags betydning vil det ha for samfunnet hvis vi får en lovendring slik at aktiv dødshjelp legaliseres? Hvilke konsekvenser vil det ha for synet på syke og døende? Er det grunn til at vi bør få en lovendring i Norge? Hvorfor/hvorfor ikke?

Innledning ved Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund.

I Human-Etisk Forbunds lokaler i Brugata 19
Torsdag 26. september kl. 19-21

Arrangementet er en del av Humanistisk uke 2019.
Det er gratis og åpent for alle.