Hopp til hovedinnhold

Demokratiets utfordringer i vår tid

Er demokratiet truet?
Litteraturhuset i Oslo A Arrangement

Statsviter Dag Einar Thorsen innleder om folkestyrets historie, ideene bak, og demokratiets tilstand i vår tid. Slutten av det forrige århundret var preget av rask framgang for demokratiet rundt omkring i verden. De siste årene har bildet vært mer blandet. Nå ser det ut til at folkestyret kan være truet på flere fronter, både globalt og innad, selv i verdens eldste og mest stabile demokratier. Men det er lærdommer vi kan trekke ut av vår nære fortid for å styrke og stabilisere demokratiet. Thorsen utdyper.

 

Litteraturhuset i Oslo, 6. november kl. 18

Våre temamøter er gratis og åpne for alle