Hopp til hovedinnhold

Et sterkere profesjonelt nettverk for humanister

Stor HEF-delegasjon deltok på humanistkongress i Belgia
Skrevet av Anne Brinch Skaara Nyheter Akershus Nyheter Oslo Nyheter Østfold

Som den største yrkesspesifikke sammenslutningen for humanister i Europa er European Humanist Professionals (EHP) et fagnettverk med stor kompetanse innen alt fra seremoni, livsveiledning, humanistisk utdanning og skolering for frivillige. Ved å styrke samarbeidet med organisasjoner som har mer erfaring enn oss kan vi både bygge kompetanse og bidra til å styrke mindre humanistorganisasjoner i Europa.

Helgen 4.-6. oktober deltok Human-Etisk Forbund (HEF) med en delegasjon på 10, hvorav 3 var fra Region øst (Oslo, Akershus og Østfold), til EHPs årlige kongress som fant sted i Brugge, Belgia. Der møtte vi 80 humanister fra hovedsakelig nord-europeiske land til et lærerikt fellesskap.

Chaplaincy, moral councelling eller livsveiledning

Årets konferanse hadde temaet Expressing humanist values in education, chaplaincy and ceremonies, og HEF stilte med flere faglige bidrag. Blant annet holdt seremoni-avdelingen en populær workshop om humanistisk vigsel, mens vår nyansatte studenthumanist Andreas Thorud holdt et glimrende foredrag om dialog som virkemiddel i humanistisk livsveiledning.

HEFs studenthumanister; Lone Knutsen i Volda og Andreas Thorud i TrondheimHEFs studenthumanister: Lone Knutsen i Volda og Andreas Thorud i Trondheim

 

Det er interessant å se hvor forskjellig humanistbevegelsen jobber i de ulike landene. I Belgia og Nederland er de fleste som jobber med forskjellige former for livsveiledning ansatt og lønnet av staten, mens i England er disse tjenestene stort sett utført av frivillige. Selv begrepene er veldig ulike. Det HEF nå kaller livsveiledning, eksistensielle samtaler, kaller engelskmennene for chaplaincy og belgierne for moral councelling.

Simon O`Donoghue er ansatt i Humanist UK og jobber med Humanist Care i England. Her står han sammen med Steve O`Kane som er ansatt i The Royal Army og jobber for å få humanistiske veiledere inn i forsvaret i EnglandSimon O`Donoghue er ansatt i Humanist UK og jobber med Humanist Care i England. Her står han sammen med Steve O`Kane som er ansatt i The Royal Army og jobber for å få humanistiske veiledere inn i forsvaret i England

 

Felthumanist og studenthumanister

Livsveiledning er ett av HEFs to satsingsområder de neste to årene, og det blir derfor spennende å se om vi kan bruke det faglige nettverket i EHP for å styrke dette arbeidet. Særlig Nederland har kommet langt innen livsveiledningsfeltet, men også andre land har gjort seg nyttige erfaringer som vi med stor fordel kan ta med oss på veien. HEF har nå ansatt to studenthumanister, som skal drive med livsveiledning for studenter. Forsvaret har fått sin egen felthumanist, men innen helse og fengselsvesenet er det i dag få tilbud om humanistisk livsveiledning her i Norge.

HEF styrker kontakten

Kitty Larsgaard fra Region øst har lenge sittet som HEFs representant i EHPs styre og gjort en fantastisk jobb med å opprettholde norsk tilstedeværelse i nettverket over mange år. Hun blir nå supplert av seremonisjef Tale Pleym, og sammen vil disse tilrettelegge for HEFs faglige og formelle kontakt med nettverket fremover. Region øst, som den største regionen i HEF, vil nok spille en sentral rolle i den videre utviklingen av humanistisk livsveiledning.