Hopp til hovedinnhold

Vil du bli kursleder i Oslo?

Tidsbegrenset og honorert engasjement med arbeidstid kvelder eller helger. Obligatorisk opplæring.
Nyheter Oslo

 

Kan du kommunisere med mennesker på 14 år, og er du interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer?

Søk nå om å kursleder for Humanistisk konfirmasjon i 2020!

Human-Etisk Forbund i Oslo arrangerer konfirmasjonskurs for ca 1500 konfirmanter neste år. Vi har en flott stab av kursledere, men rekrutterer også nye hvert år. Et engasjement som kursleder passer for deg som identifiserer deg med våre verdier, og har lyst til å tilrettelegge og gjennomføre et humanistisk kursopplegg for en gruppe ungdommer.

Kurslederne våre planlegger og gjennomfører kurset i tråd med sentrale retningslinjer og i samarbeid med konfirmasjonsutvalget. De får tilgang til en rekke læringsressurser, men må tilpasse kursinnholdet etter seg selv--og ikke minst konfirmantene.

Som kursleder må du kunne kommunisere med mennesker på 14 år, og være interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer. Det stilles ingen formelle krav om forhåndskompetanse til våre kursledere, da obligatorisk opplæring blir gitt.

Les mer om hva Humanistisk konfirmasjon er her

Tider og steder

Det er kurs rundt i Oslo, ca. 15 steder. De fleste kursene er på 20 timer, men noen kurs har en tur til Utøya som tilleggsaktivitet. Kursene foregår om våren, fra slutten av januar til april. Vi har også leirer og noen spesielle kursvarianter.

Vi tar en prat om hvilke tider og steder som kan passe akkurat deg.

Honorar

Vi honorerer våre kursledere med 10 000 kr per kursgruppe.

Sesongen for en ny kursleder hos oss ser omtrent slik ut:

  • Høsten 2019: Intervju
  • 16. og 17. november 2019: Grunnopplæring for nye kursledere
  • 24.-26. januar 2020: Temaseminar for alle kursledere
  • Våren 2020: Konfirmasjonskurs med konfirmantene
  • April og mai 2020: Konfirmasjonsseremonier 

Krav om medlemskap og politiattest

Våre kursledere må identifisere seg med våre verdier, og må være medlem i Human-Etisk Forbund. Vi krever også begrenset politiattest av alle som jobber med barn og ungdom. Mer informasjon om dette gis til aktuelle kandidater. Alle kursledere må være over 18 år.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post oslo.konfirmasjon@human.no eller tlf 23 15 60 60

Søk om å bli kursleder her