Hopp til hovedinnhold

Innlandets humanistpris

Oppland og Hedmark fylkeslag utlyser med dette Innlandets humanistpris. Prisen skal tildeles enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til å fremme idealer uttrykt i Norsk humanistmanifest 2016, og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.

Tidligere år har vi delt ut prisen annet hvert år i en egen seremoni i forbindelse med Regionalt humanistseminar på høsten, og vi tar sikte på det også i år. 
Vi ber om forslag på kandidater med en kort begrunnelse innen 1. september
til Magne Kvalbein, mkvalbe@online.no eller til Astrid Råbakk, astridrabakk@hotmail.com

Tidligere års prisvinnere:
Ole Peder Kjeldstadli (2004)
Erling Segelstad (2006)
Dag Riise (2008)
Steinar Bryn (2010)
Ola Grønn Hagen (2012)
Ann-Mereth Nilsen (2014)

Statutter:
1. Human-Etisk Forbund, Hedmark og Oppland fylkeslags humanistpris utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til å fremme idealer uttrykt i Norsk humanistmanifest 2016, og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.
2. Prisen består av kr. 20 000 + diplom. 
3. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, Oppland og Hedmark har forslagsrett overfor fylkesstyrene.
4. Innsendte forslag skal være fylkeskontorene i hende innen 1. september.
5. De to fylkesstyrene fungerer som komite, herunder vurderer innsendte forslag på prismottakere og bestemmer hvem som skal motta prisen, samt innehar hovedansvaret for prisutdelingsseremonien.
6. Prisen deles ut dersom det er funnet en kandidat som tilfredsstiller kriteriene