Hopp til hovedinnhold

Nytt tilbud i år: Praktisk konfirmasjonskurs

For 2022 utvider vi kurstilbudet i Bodø med et kurs tilrettelagt for konfirmanter som ønsker en annen tilnærming til konfirmasjonsundervisningen. Kursene legger i større grad vekt på aktiviserende tilnærminger ute, som passer til ungdom med litt ekstra lopper i blodet.
Nyheter Nordland

Det er klart at noen trenger noe annet.

Konfirmasjonskurs kan være så mye, enten det er aktiviteter, diskusjoner, eller samtaler, og det forsøkes å tilpasse seg de gruppene en har konfirmasjonsundervisningen for. Vi har likevel sett over tid at det er noen konfirmanter som har trengt et annet tilbud, med mer bevegelse, kanskje mer utendørs. Kurs der man diskuterer og samtaler om kurstemaene samtidig som man deltar på engasjerende aktiviteter. Vi har tro på at det skaper gode refleksjoner og diskusjoner. 

Hvorfor praktiske kurs?

Vi starter opp disse kursene slik at vi kan komme alle konfirmantene i møte, slik at det i større grad er vi som må tilpasse oss – og i mindre grad konfirmantene enn det disse konfirmantene har måttet i de vanlige konfirmasjonskursene i dag. Konfirmantene skal føle mestring på kursene våre – at konfirmasjon er lystbetont og lærerikt. Da må vi legge til rette for det. 

Alle konfirmantene skal reflektere over og diskutere ulike temaer som identitet, hva som er riktig og galt, menneskerettigheter, humanisme og mer til, i tillegg til å lære om kritisk tenkning, og ikke minst å bruke den kritiske sansen. Dette kommer i tillegg til mange ulike tema som de forskjellige konfirmasjonslederne ønsker å ta med. 

Dette er fast også for de aktive konfirmantene, men inngangsmetodene og hvordan de skal jobbe med det vil nok være forskjellige.

Vi i Bodø ønsker å komme alle konfirmanter i møte, slik at det i større grad er vi som må tilpasse oss konfirmantene i konfirmasjonsundervisningen. Konfirmantene skal føle mestring på kursene våre, og dette ønsker vi å oppnå ved større tilretteleggelse og tilpasning fra vår side. 2x45 minutter konfirmasjonsundervisning er ikke for alle, og for de som har litt ekstra lopper i blodet kan praktiske kurs være et alternativ. Kursene skal i større grad gjennomføres ute, og fokuserer på aktive oppgaver tilknyttet konfirmasjonsundervisningens temaer. 

Temaene som skal gjennomgås er likt for alle konfirmanter, men vi er opptatt av å tilby ulike inngangmetoder for hvordan kursene skal arbeide å jobbe med de

Færre deltakere 

For å gjøre de aktive kursene mer tilpasningsdyktige og lettere å håndtere vil det være færre deltakere enn vanlig på disse kursene. Kurslederne, som er valgt ut blant de mer erfarne kurslederne vil også få tettere oppfølgning og mer kursing i forkant av kursoppstart.

Er dette kurset for deg?

Kurset heter NOBO13.

Påmeldingen åpner 1. juni for medlemmer og 8. juni for ordinær påmelding.