Hopp til hovedinnhold

Hvilken vei skal Human-Etisk Forbund?

Hva vil du at Human-Etisk Forbund skal jobbe med? Nå inviteres du til å bestemme! 
M Møte

Kjære medlem,  

På landsmøtet til høsten skal det vedtas tre innsatsområdesom Human-Etisk Forbund skal jobbe spesielt med de neste to årene. For at du skal kunne si hva du mener, inviterer vi til digitalt medlemsmøte 21. april, kl. 18.00 – 20.00. 

Etter første høringsrunde i høst står vi igjen med fire mulige innsatsområder:  

  • Livssynsnøytrale seremonirom 
  • Unge voksne 
  • Internasjonalt arbeid 
  • Klima og miljø 

I denne høringsrunden skal fire mulige innsatsområder bli til tre innsatsområder som skal videre til behandling på landsmøtet. 

På møtet vil det bli en kort innledning om prosessen ved avdelingsleder Monica Kvaal i Avdeling Nord. Deretter vil det være åpen diskusjon, hvor alle som deltar får mulighet til å si sin mening. Til slutt stemmer vi over hvilke områder vi ønsker.  

Det kreves ingen forkunnskap for å delta. 

Møtet er digitalt. For å motta lenke til møtet, må du melde deg på her 

Her kan du lese mer om de ulike forslagene til innsatsområder 

Livssynsåpne seremonirom  

Behovet for verdige rom å ha seremonier i, er stort. Alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter. I dag er det få kommuner som har gode nok seremonirom alle kan bruke. Særlig pekes det på gravferd. Dette er en sak som HEF har arbeidet lenge og relativt mye med også tidligere.  

Unge voksne  

HEF har allerede et omfattende arbeid for (og med) ungdom og unge voksne: Vi samarbeider med Humanistisk Ungdom. Vi arrangerer Humanistisk konfirmasjon for over 13 000 ungdommer hvert år, og vi utvikler Humanistisk livsveiledning for ungdom og unge voksne. Gjennom dette arbeidet får vi innsikt i unge menneskers liv, og hva som er viktig for dem. Innsatsområde «Unge voksne» handler om hvordan HEF kan bli et bedre livssynssamfunn for ungdom og unge voksne.  

Internasjonalt arbeid  

Landsstyret har vedtatt en egen strategi for internasjonalt arbeid. Strategien gir retning for HEFs internasjonale arbeid for de universelle menneskerettighetene, demokrati og rettsstat. Dette arbeidet gjøres blant annet gjennom å styrke og utvikle samarbeidet med våre internasjonale interesseorganisasjoner, men også gjennom å påvirke norske beslutningstakere og opinion. HEF er samtidig medarrangør av Verdenskongressen i København i august 2023, sammen med de andre nordiske humanistorganisasjonene, noe som danner en god ramme for dette innsatsområdet.  

Klima og miljø  

Vi må sette miljø- og klimasaken i sammenheng med menneskerettigheter og rettferdighet globalt og på tvers av generasjoner. Arbeidet for klima og miljø er blitt for viktig til å overlates til miljøorganisasjoner alene, og krever en bred mobilisering av sivilsamfunnet for å kunne lykkes.