Hopp til hovedinnhold

Region nord

Du inviteres herved til et seminar med viktig informasjon, aktuelle tema, erfaringsutveksling og sosialt samvær.
Nyheter Nordland
S Seminar

Du inviteres herved til et seminar med viktig informasjon, aktuelle tema, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Det blir fire parallelle sesjoner med følgende temaer:

ü  Styret i arbeid        

ü  Økonomi/budsjettering

ü  Papirmølla/rutiner

ü  Valgkomiteen i arbeid

Tillitsvalgte i lokallag / lokallagsstyret / fylkesstyret

Endelig program og informasjon sendes ut en uke før kurset/samlingen

Bodø

29. til 31. mars 2019

Fredag – felles middag kl. 20.00

Lørdag fra 09.00 til 18.00 samt middag kl. 20.00 og deretter sosialt samvær

Søndag fra 09.00 og avsluttes med lunsj kl. 14.00

 

FORELØPIG PROGRAM:L

Fredag 29.mars                                                                                                                   Forelesere:

 

20:00: Middag for de ankomne

 

Lørdag 30. mars

 

09.00  Velkommen til kurs

            Hvordan jobbe med frivillige og medlemmer                                     Kristian Haugnes

            - Hvordan rekrutter og ivareta medlemmer?

            - Hvordan engasjerer og ivaretar vi frivillige?

 

09.45  Pause

           

10.00  Parallellsesjoner

 

Styret i arbeid                                                                                                          Øystein Røsland

  • Styrets ansvar
  • Slik leder du styremøtet
  • Delegering
  • Arbeidsoppgaver
  • Kommunikasjon internt og eksternt                        

 

Økonomi/budsjettering                                                                                         Hilde Dybwad og

  • Budsjettering Dian Refyani
  • Regnskapsføring                                                                                                
  • Lagets økonomi/rutiner

 

Papirmølla/rutiner                                                                                                   Leif Tore Lorentzen Årsberetning                                                                                                

  • Årsmøtet og dokumentasjon
  • Protokoller

 

Valgkomiteen i arbeid                                                                                           Kristian Haugnes

 

 

Lørdag 30. mars                                                                                                                 Forelesere:

 

12.00 Lunsj

 

13.00 Presse og media                                                                                                                

                                                                       

15.30  Humanisme og livssynspolitikk                                                             Tom Hedalen

 

17.30  Oppsummering og avslutning på dagens økt          

           

20.00  Middag

 

 

Søndag: 31. mars  

 

09.00  Presse og media fortsetter

11.00 Pause med utsjekking

11.30  Erfaringsutveksling                      

Hvordan bruker vi det vi har lært?

 

13.30  Evaluering og avslutning

 

14:00  Lunsj og vel hjem