Hopp til hovedinnhold

Hvordan ble egentlig 2020?

2020 har vært et år ulikt det meste annet. Og selv om mange nok bare vil bli ferdig med året raskest mulig, tar vi oss likevel tid til et lite tilbakeblikk. Hvordan ble egentlig 2020 for Human-Etisk Forbund i nord?

I et år som har stått i koronaens tegn, kan det vært rart å Nyansatt i år: Jonas Nilsentenke på at året faktisk startet uten smittevernregler og krav om avstand.

For oss var starten av året planlegging av årets konfirmasjonssesong. Flere steder, blant annet i Troms, var det rekordmange ungdommer som ville konfirmere seg hos oss. Det var utrolig gøy! Flere nye påmeldingsrekorder kom også da vi i juni åpnet påmeldingen for 2021.

I tillegg til arbeidet med konfirmasjon, tok vi på begynnelsen av året imot en ny ansatt. Jonas Nilsen startet hos oss i januar og fikk hovedansvar for kontorets arbeid med kommunikasjon og politikk i nord. 

12. mars 

De fleste seremoniene måtte utsettes.

12. mars kom beskjeden fra regjeringen om at landet skulle stenge ned. Det var en beskjed som nok få forutsett og den kastet om på de fleste planene. 

For oss betydde det at vi måtte tenke nytt om det meste. Raskt ble det klart at seremoniene våre måtte utsettes

Møter ble flyttet på nett og ansatte flyttet på hjemmekontor. Dette var en ny situasjon, som krevde mye. Men kriser viser oss også hvem vi er, som leder i Human-Etisk Forbund Finnmark skrev i dette innlegget.

Mot alle odds 

I løpet av høsten ble så de fleste seremoniene gjennomført. Det har vært både konfirmasjoner og navnefester, og i januar avholdes de siste utsatte konfirmasjonene i Tromsø. 

Klart for konfirmasjon i Hammerfest i høst.

Dette ville vært umulig uten våre engasjerte frivillige og tillitsvalgte. De har trådt til langt utover det man kunne forventet og det er vi utrolig takknemlige for. Det har ført til fine opplevelser for konfirmanter, navnebarn, familie og venner i et år hvor vi har hatt ekstra behov for fine opplevelser. Ekstra gøy er det også at vi er blitt 100 000 medlemmer i Human-Etisk Forbund.

Et synlig år

I tillegg til å ha gjennomført gode seremonier, er vi fornøyde med at vi har blitt en tydeligere samfunnsaktør i både Nordland, Troms og Finnmark.

Vi har invitert til viktige debatter, som da fylkeslaget i Finnmark inviterte til debatt om bioteknologi og samtaleturne om dødshjelp. Vi har deltatt i den offentlige debatten, blant annet med innlegg om domkirken i Bodø og kritikk av ukritisk formidling av overtro. Og vi har forsøkt å være et positivt bidrag i lokalsamfunnet, som når vi arrangerte åpen julaften i Tromsø.

Velkommen til 2021

Selv om 2020 på mange måter ble et vanskelig år, har det også brakt med seg mye godt og mye som vi tar med oss videre. Nå er vi klare for å legge 2020 bak oss og ønske 2021 velkommen. Vi håper det blir et år fullt av nye møter, gode opplevelser og mange gleder. 

Med det ønsker vi alle godt nyttår.