Hopp til hovedinnhold

FORSKJELLIGHETENES FELLESSKAP

Foredragturne i februar i Nordland fylke.
Nyheter Nordland

Menneskerettigheter, demokratiforsvar og toleransens grenser.

Kan humanismens moral være en veileder i en verden der alle er på nett og ytringsfriheten synes  grenseløs?

Professor Bernt Hagtvet vil forsøke å formulere prinsippene for en humanistisk moral som er grunnet på det faktum at vi mennesker er forskjellige. I denne forskjellighet ligger vår felles menneskelighet. Men hva av denne forskjellighet bør vi tolerere og glede oss over? Hva faller utenom felleskapet av moralsk forpliktelse? Det er hvor disse grensene for toleranse går som i dag utgjør det fremste etiske problem i dagens verden. Og det er her vi som enkeltmennesker og samfunn vi i dag stille overfor de fremste prøver.

Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved UiO og Bjørknes høyskole og har særlig arbeidet med studiet av menneskerettigheter, demokratiets grunnproblemer og totalitære og autoritære regimer og ideologier. Han har skrevet bøker om bl.a. Dreyfus-saken, politiske ideologier, særlig fascismen, og demokratiets utfordringer, foruten en større antologi om politisk og intellektuell dannelse og modning. I 2006 mottok han Humanistprisen av Human-Etisk Forbund.