Hopp til hovedinnhold

Navnefest i Nordland

Her finner du informasjon om navnefest i Nordland.
Nordland

Påmelding

Påmelding senest 1 måned før seremonien finner sted. Fra vår side følges påmeldingen opp med en skriftlig bekreftelse.

Til mer informasjon og påmelding

Oppmøte

Foreldre og navnefestbarna møter vanligvis senest 30 minutter før seremonien starter. Dere vil bli tatt imot av representanter fra navnefestutvalget som vil registrere dere. Alle som skal følge barnet fram vil bli vist til eget rom. 
Når seremonien starter marsjerer deltakerne til anviste plasser.

Gjester

Dette varierer fra sted til sted, men dere har i utgangspunktet anledning til å ta med dere 12 – 15 gjester, inklusive dere selv og eventuelle barn som trenger egen stol. Noen steder er det anledning til å ta med adskillig flere. Samtlige gjester må være på plass i god tid og senest 5 minutter før seremonien starter. 
For sent ankomne gjester kan risikere å måtte vente på gangen til innmarsjen er over, eller i verste fall bli avvist.
Gjestebok er noen steder lagt ut på et bord i foajeen. 
Gi beskjed til dem som er sammen med dere at de kan skrive seg inn her.

Deltakeravgift

For barn av foreldre som ikke er medlem av Human Etisk Forbund betales kr 3000,- pr barn. For øvrig er deltakeravgiften kr. 1000,- pr. barn. Søsken får moderasjon, og det gis 25 % rabatt for hvert av barna på samme navnefest.  

Program

Programmet består vanligvis av: 

 • Innmarsj
 • Åpningsmusikk
 • Velkomsthilsen fra navnefestutvalget
 • Musikk
 • Allsang
 • Tale for dagen
 • Allsang
 • Overrekkelse av navnetavler
 • Allsang
 • Sang eller diktlesing
 • Avslutning
 • Utmarsj  

Tekstene til sangene er trykket i programmet. Gjestene får programmet ved inngangen. Under overrekkelse av navnetavlene, ber vi om at barn og foreldre/foresatte kommer fram når barnets navn blir ropt opp. 
Dere skriver under på navnetavlen før dere går tilbake til plassen deres.

Kontakt oss gjerne på hn-nord@human.no eller tlf 96004751